Aktualności

Wybory ławników

  • 10-06-2019
Wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Świdnica informujemy, że 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2015. Rada Gminy Świdnica najpóźniej w październiku bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2020-2023. Uprawnione podmioty mogą zgłaszać Radzie Gminy Świdnica kandydatów na ławników w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. Szczegółowe informacje: http://www.bip.swidnica.zgora.pl/176/Ogloszenia/
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją