Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne

Nasz głos na sesji Rady Powiatu

W III sesji Rady Powiatu Zielonogórskiego wziął udział Wójt Gminy Świdnica Krzysztof Stefański, radni gminni: Maria Tarczewska-Sierko i Adam Szreder oraz sołtys Drzonowa Elżbieta Noga. Wójt zabrał głos w sprawie konieczności wpisania do Strategii Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2019 - 2022 drugiego etapu inwestycji polegającej na remoncie odcinka drogi powiatowej 1144F od drogi krajowej nr 32 do miejscowości Radomia. Zwrócił uwagę, że naturalną koleją rzeczy jest dobudowanie drugiego odcinka do wyremontowanego wcześniej kilometra drogi. Wszystkie te wnioski oraz uwagi dotyczące stanu pozostałych dróg powiatowych zostały ujęte w piśmie Wójta przekazanym Staroście Zielonogórskiemu. Wójt przypomniał też o wnioskach Rady Sołeckiej w Letnicy, dotyczących dokończenia budowy chodnika od cmentarza do bloków oraz o odwodnieniu drogi i wyrównaniu poboczy drogi powiatowej również w miejscowości Letnica. Zwrócił uwagę, że obecna Strategia nie obejmuje remontów dróg powiatowych na terenie gminy Świdnica aż do 2022 roku. Mimo że do Starostwa Powiatowego wpłynęły trzy wnioski dotyczące inwestycji na terenie gminy Świdnica, żaden nie został uwzględniony w budżecie powiatu na rok 2019 r. Sołtys Elżbieta Noga, wspierając głos Wójta, bardzo prosiła Starostę i radnych także o zaplanowanie III etapu inwestycji - remontu drogi od Radomi do Drzonowa. Jest ona w bardzo złym stanie, a korzystają z niej nie tylko mieszkańcy, ale i odwiedzający Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie.
Starosta Zielonogórski, Krzysztof Romankiewicz, podziękował Wójtowi i Sołtys za głosy i obiecał, że Strategia Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego wraz z planem inwestycji zostanie zweryfikowana do końca I kwartału roku 2019. Planowana też jest specjalna sesja dotycząca tych dróg powiatowych, które powinny być w najbliższych latach zmodernizowane.
Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
 
 

NOWE GODZINY PRACY URZĘDU

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców, od 2 stycznia 2019 r. Urząd Gminy Świdnica, GOPS, ZUK i GOSiR zmieniają godziny otwarcia. W pierwsze dwa dni tygodnia interesanci dłużej będą mogli załatwić sprawy. W poniedziałek urząd będzie pracował przez 9 godzin, natomiast we wtorki dyżury do .godz. 17.00 pełni wójt gminy Krzysztof Stefański.
 

DNI ŚWIĄTECZNE W URZĘDZIE

Świąteczne godziny pracy GOKu i Biblioteki

Wigilijnie u nauczycieli

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy odbyło się dziś – 21 bm. spotkanie wigilijne nauczycieli, na które został zaproszony Wójt Gminy Świdnica Krzysztof Stefański. Po złożeniu życzeń przez wójta, dyrektor Zespołu Lilianę Reimann oraz proboszcza świdnickiej parafii Roberta Tomalkę wszyscy podzielili się opłatkiem i spróbowali wigilijnych potraw.
 
 
 

Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Świdnica

Informujemy, że od 8 stycznia 2019 r., w każdy wtorek w godz. 16.00-17.00 dyżur w urzędzie gminy będzie pełnił Przewodniczący Rady Gminy Świdnica Tomasz Marczewski.

Ferie zimowe

SMS-em o zagrożeniach

 
Gmina Świdnica umożliwiła mieszkańcom otrzymywanie powiadomień o bieżących zagrożeniach pogodowych, awariach prądu, wody, czy wydarzeniach kulturalnych. Powiadomienia odbywają się poprzez SMS-y wysyłane każdemu, kto zapisze się do systemu. Aby to zrobić wystarczy wysłać SMS pod numer 789440115 w treści wpisując wielkimi literami nazwę miejscowości, w której mieszkamy, bez polskich znaków np. SLONE, SWIDNICA, KOZLA itd. W ten sam sposób możemy wypisać się z systemu. Komunikator jest bezpłatny, ma on zapewnić sprawne i szybsze dotarcie do Państwa z ważnymi i ciekawymi informacjami. Zapraszamy do rejestracji!

Budżetowa sesja Rady Gminy

 
19 grudnia br. odbyła się III Sesja Rady Gminy Świdnica. Po przyjęciu przez radnych protokołów z poprzednich posiedzeń, Wójt Gminy Krzysztof Stefański przedstawił szczegółowe sprawozdanie dot. pracy wójta w okresie od ostatniej sesji. Takie informacje o swojej działalności  przekazał również Przewodniczący Rady Tomasz Marczewski. Zarówno Przewodniczący, jak i radni zwrócili uwagę m.in. na problem zanieczyszczania środowiska poprzez palenie w piecach szkodliwymi materiałami. Wójt zapowiedział, że na terenie gminy pojawią się punkty pomiaru smogu, których wynik będzie można śledzić na stronie urzędu.
Radni przyjęli Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz plan rzeczowo – finansowy do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020. Kolejne punkty sesji dotyczyły budżetu gminy na przyszły rok. W efekcie budżet został przyjęty 12 głosami za, przy 3 wstrzymujących się. Dochody w budżecie wynoszą 38,6 mln zł, wydatki 49,2 mln zł, z czego wydatki majątkowe stanowią aż 40 proc. Oznacza to, że przyszłoroczny budżet jest bardzo inwestycyjny i oprócz wielu mniejszych zadań zawiera realizację dwóch dużych projektów dotyczących stref inwestycyjnych i oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świdnica. Za przygotowanie projektu budżetu Skarbnik Gminy Katarzyna Wybranowska otrzymała od wójta piękny bukiet róż.
Szczegółowe informacje o zadaniach wpisanych do przyszłorocznego budżetu  ukażą się w styczniowym numerze Gazety Gminnej.
 
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map