Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Kolejne wyróżnienia dla Gminy i Wójta Gminy Świdnica

W dniu 26 września 2018r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Jan Doliński, w imieniu Wójta Gminy Świdnica odebrał nagrodę „Lider Sportowej Polski 2018” oraz nagrodę „Sportowa Gmina”, wyróżnienie przyznawane samorządom, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie, starają się zapewnić swoim mieszkańcom, jak najszerszą ofertę sportowo-rekreacyjną oraz organizują imprezy nie tylko o charakterze lokalnym, lecz także powiatowym, regionalnym czy ogólnopolskim, a tym samym stają się centrum sportowo-rekreacyjnym w regionie. Z kolei tytuł Lidera Sportowej Polski nasz Wójt otrzymał za konsekwentne zaangażowanie w budowę Sportowej Polski, uzyskując wielokrotnie tytuł „Sportowej Gminy”. Uroczyste rozdanie nagród odbyło się w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Sportowa Gmina

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Nominacje do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 dla Gminy Świdnica i Wójta

Miło nam poinformować, że zarówno Gmina Świdnica, jak i Wójt naszej gminy uzyskali nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr. Alicji Adamczak za poprawę jakości oraz komfortu życia mieszkańców w gminie Świdnica oraz za inwestycje podnoszące potencjał infrastrukturalny w gminie.
 
 

Porozumienie o współpracy z gminą Lipniki, Strzelczyska i Doboszówka na Ukrainie - jednostką pomocniczą Miejskiej Rady Mościsk

W dniach 26-27 września odwiedziła nas delegacja gminy Lipniki, Strzelczyska, Doboszówka, jednostki pomocniczej Miejskiej Rady Mościsk oraz przedstawiciel ukraińskiej Państwowej Straży Pożarnej. Były to osoby w kolejności: Eugeniuesz Dorosz – Starosta, Marian Mazur – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Szkoły i Kultury Polskiej i Jurij Błaguta – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mościskach. Nasi goście mieli okazję zapoznać się z polską strukturą samorządową, zadaniami i kompetencjami gmin, powiatów i województw, a także funkcjonowaniem i organizacją polskiego zabezpieczenia pożarowego. Zwiedzili świdnickie i zielonogórskie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Nr 1 i 2 w Zielonej Górze. Cóż tu dużo mówić, byli pod wrażeniem…
 
Prezesowi M. Mazurowi została oficjalnie (za pokwitowaniem) przekazana uzbierana przez Komitet Społeczny kwota, w ramach zbiórki przeprowadzonej za zezwoleniem MSWiA, pod nazwą „Pomoc polskiej wsi Strzelczyska na Ukrainie”.  Ukoronowaniem wizyty było podpisanie porozumienia o wspieraniu wzajemnej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz o pogłębianiu  więzi między społecznościami i rozwój wielopłaszczyznowych stosunków w dziedzinach: społeczno-kulturalnej, sportowej, oświaty, turystyki, ekologii, przedsiębiorczości, a także ochotniczych straży pożarnych.
 
Delegacja za naszym pośrednictwem przekazuje serdeczne podziękowania za życzliwość i przyjaźń oraz wsparcie w działaniach na rzecz poprawy warunków życia naszych rodaków na Ukrainie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

OTWARTE WARSZTATY TKANIA KRAJEK - SOBOTA 29 WRZEŚNIA, GODZ. 12.30

Piknik Niepodległościowy w Świdnicy

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Jubileusze par małżeńskich w Zielonogórskiej Filharmonii

W sobotę 15 września po raz kolejny mieliśmy przyjemność świętować razem z naszymi mieszkańcami jubileusze par małżeńskich. Uroczyste wręczenie odznaczeń i dyplomów odbyło się w Filharmonii Zielonogórskiej przy udziale Wójta Gminy Świdnica - Adama Jaskulskiego, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zielonej Górze – Tomasza Brzózki i Wicestarosty Zielonogórskiego – Waldemara Kotlarskiego. 21 par małżeńskich, w tym dwie z najdłuższym stażem 60 lat pożycia małżeńskiego, uczestniczyło w tym ważnym dla nich święcie. Mieszkańcy mieli również możliwość wysłuchania krótkiego koncertu w wykonaniu Lubuskiego Kwartetu Smyczkowego Filharmonii Zielonogórskiej. Gratulujemy wszystkim odznaczonym parom i życzymy pomyślności na kolejne lata wspólnego życia.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

Informujemy, że dzisiaj tj. 19 września br. rusza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW w Warszawie pn.: „Czyste Powietrze” na:
  • wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła,
  • docieplenie przegród budowlanych, dachów stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
  • montaż lub wymianę instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowe,
  • zastosowanie odnawialnych źródeł energii.
Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez:
  • aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW)
  • użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu
  • użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
 
Więcej informacji na temat programu i sposobu składania wniosków znajdziecie Państwo na stronie WFOŚiGW w Zielonej Górze

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map