Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Komunikat ZUK

Zakład Usług Komunalnych informuje, że w związku z pracami przy usuwaniu awarii na wodociągu w dniu 06.11.2023 r. (poniedziałek) do godz. 16.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Świdnica na ulicy Bunkrowej. W związku z powyższym po wznowieniu dostawy mogą wystąpić chwilowe zabrudzenia wody. Ze względu na znaczne utrudnienia przy naprawie awarii, czas jej usunięcia może zostać wydłużony.
 
Za utrudnienia przepraszamy.

Przebudowa drogi w Radomi

Gmina Świdnica pozyskała ponad 3,1 mln zł w ramach programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ul. Turkusowej w Radomi. Ogłoszono przetarg na wykonawcę i pozyskano na ten cel kolejne środki – ok. 700 tys. zł.
Natomiast kontynuowane są prace dot. ul. Wrzosowej. Do tej pory wykonano 2/3 sieci kanalizacji deszczowej, a na odcinku ok. 100 metrów wykonano chodnik oraz podbudowę drogi, a także linię kablową oświetlenia i kanały technologiczne. Wartość inwestycji to 1.623.631,73 zł.
roboty drogowe
roboty drogowe
roboty drogowe

Nieczynna kasa w ZUK-u

OGŁOSZENIE
 
Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy informuje, że z uwagi na nieobecność pracownika kasa w jednostce będzie nieczynna do 30.11.2023r.
 
W związku z powyższym wpłaty za wodę i ścieki prosimy uiszczać na u sołtysów poszczególnych miejscowości lub na indywidualne rachunki bankowe, które otrzymali Państwo w lipcu br. (wraz z fakturami za II kwartał br.) albo na ogólny rachunek bankowy  o numerze: 14 1020 5402 0000 0302 0139 9856.
 
Wpłaty za odpady komunalne prosimy również dokonywać u sołtysów poszczególnych miejscowości lub na indywidualne konta bankowe albo na ogólny rachunek bankowy:19 1020 5402 0000 0002 0318 6459.
 
Natomiast opłaty za wynajem lokali mieszkalnych, opłaty cmentarne oraz opłaty za wynajem sal wiejskich prosimy kierować na konto bankowe o numerze: 12 1020 5402 0000 0702 0423 6170.
 
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Zakładem pod numerem telefonu: 68 327 37 18.
 
Za niedogodności przepraszamy.

Gminny kalendarz z Waszymi przepisami

Uwaga! Robimy kalendarz!!!
Drodzy Mieszkańcy, pora wspólnie przygotować kalendarz na rok 2024.
Myślą przewodnią kalendarza będą Wasze przepisy na potrawy, desery, soki, kompoty.
Przyślijcie do nas przepis na swoją ulubioną potrawę lub napój (przepis nie może zawierać alkoholu).
Dołączcie zdjęcia. Jeżeli ich nie posiadacie, wyślijcie sam przepis, a na zdjęcia umówimy się później.
Koniecznie podpiszcie autora.
Na przepisy czekamy do 15 listopada pod adresem mailowym: promocja@swidnica.zgora.pl, można je również przynieść osobiście do urzędu gminy w godzinach pracy urzędu, pokój nr 6 lub 7.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

W związku z nieścisłością w zarządzeniu nr 0050.101.2023 z dnia 17 października, publikujemy nowy dokument i zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327) na konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. 
Szczegóły na BIP Gminy Świdnica

Obwieszczenie

Wójt Gminy Świdnica, działając na podstawie art. 6 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i poz.1688), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały. Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 31 października 2023 roku do dnia 4 grudnia 2023 roku.
 
Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świdnicy.

Informacja dotycząca obowiązku posiadania dokumentacji dotyczącej leczenia zwierząt gospodarskich

Informacja dotycząca obowiązku posiadania dokumentacji dotyczącej leczenia utrzymywanych zwierząt gospodarskich.
 
Informacja dotycząca obowiązku posiadania dokumentacji dotyczącej leczenia utrzymywanych zwierząt gospodarskich
Informacja dotycząca obowiązku posiadania dokumentacji dotyczącej leczenia utrzymywanych zwierząt gospodarskich

Zakończenie realizacji projektu pn. „Świat nauki"

W dniu 23 października 2023 r w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy odbyło się spotkanie ewaluacyjne Komponentu Świdnickiego dotyczącego zakończenia realizacji projektu pn. „Świat nauki – nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”. W wydarzeniu udział wzięli: pani Izabela-Mazurkiewicz-Kąkol – Wójt Gminy Świdnica, pan Łukasz Porycki - Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, pan Jacek Grzelak – Dyrektor Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Anna Kościukiewicz –gminny koordynator projektu.  W spotkaniu uczestniczyli również nauczyciele biorący udział w projekcie oraz uczniowie  ze szkół w Świdnicy i  w Słonem.
 
W trakcie spotkania został przedstawiony raport ewaluacyjny w zakresie ogółu działań przeprowadzonych w ramach projektu dla komponentu świdnickiego, a następnie odbyła się debata  z absolwentami szkół gminnych, którą poprowadziła p. Angelika Równicka, psycholog, doradca zawodowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy. Debata dotyczyła „Planowanie indywidualnej ścieżki zawodowej poprzez dostosowanie własnych preferencji edukacyjno-zawodowych”.
Zwieńczeniem spotkania był słodki poczęstunek.
 
„Świat nauki” to projekt, który realizowany był w okresie od 01.07.2016 r.  do 31.10.2023 r.
Celem Projektu było  podniesienie u uczniów kluczowych  kompetencji oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W Projekcie  wydzielono odrębny Komponent świdnicki - pilotaż "Zajęcia rozwijające, wyrównawcze i doradztwo zawodowe dla uczniów" oraz „Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli”.
 
Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.
 
Zakończenie realizacji projektu pn. „Świat nauki"
Zakończenie realizacji projektu pn. „Świat nauki"
Zakończenie realizacji projektu pn. „Świat nauki"
Zakończenie realizacji projektu pn. „Świat nauki"

Załączniki

Jubileusze par małżeńskich 2023

Prawie 50 par na zaproszenie wójt Izabeli Mazurkiewicz-Kąkol świętowało w Lubuskim Teatrze jubileusze małżeństw. Wśród nich były pary z 25-letnim, 40-letnim, 50-letnim stażem, a nawet dwie pary, które są małżeństwem już 60 lat. Uroczystość rozpoczęła wójt oraz kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego w Zielonej Górze Małgorzata Janecka – Kwiatkowska. Pary otrzymały dyplomy, kwiaty, a małżonkowie z 50-letnim stażem również medale. Wszyscy wysłuchali utworów o miłości w wykonaniu duetu z grupy Retro Hobby Band. Bardziej znane piosenki śpiewano razem z wokalistką. Po części uroczystej był poczęstunek. Małżonków z 50-letnim stażem, którzy nie mogli uczestniczyć w piątkowej uroczystości, zachęcamy do obioru medali po wcześniejszym umówieniu się z wójt Izabelą Mazurkiewicz-Kąkol pod nr tel. 68 327 31 15. Jeżeli chcielibyście Państwo otrzymać wydrukowane zdjęcia z uroczystości, prosimy o kontakt pod nr tel. 519 654 698, 519 654 697.
 
Galeria zdjęć dostępna jest na profilu Facebook Gminy Świdnica.
 
Jubileusze par małżeńskich 2023
Jubileusze par małżeńskich 2023

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Świdnica

OGŁOSZENIE
Zakład Usług Komunalnych informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 25.10.2023 r. (środa) od godz. 12.00 do godz. 14.00, nastąpi przerwa  w dostawie wody w miejscowości Świdnica na ulicach: Bunkrowa, Drzymały, Leśna, Dębowa, Świerkowa, Sosnowa, Klonowa, Kościuszki, Cisowa, Świerkowa i Lipowa.
W związku z powyższym po wznowieniu dostawy mogą wystąpić chwilowe zabrudzenia wody.
Za utrudnienia przepraszamy.  
1 2 3 4 5 6 ... 264
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map