Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Informacja o sposobie palenia w piecu

Wszystkie budynki mieszkalne z indywidualnym systemem grzewczym  mają wpływ na niską emisję, czyli na czystość powietrza w naszym otoczeniu. Wniosek jest więc taki, że każdy z nas odpowiada za  jakość powietrza. Niestety, jakość ta jest coraz gorsza.  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami, dzięki którym uświadomimy sobie, jak dbać o ciepły i zdrowy dom.

Załączniki

Wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze od dnia 21 stycznia 2019r.
 
Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną lub - w przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną - w formie papierowej.
 
Z dniem 01.01.2019 r. nastąpiła zmiana niektórych zapisów programu priorytetowego Czyste Powietrze. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Ankieta dotycząca programu profilaktyki raka szyjki macicy

Na prośbę Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ udostępniamy ankietę dotyczącą upowszechniania wiedzy o programie profilaktyki raka szyjki macicy. Ma ona na celu lepsze poznanie potrzeb kobiet w naszym regionie i zweryfikowanie dotychczasowych działań NFZ-u w tym zakresie. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie jest dobrowolne.
 

Zawodniczki Klubu "Flesz" Świdnica wicemistrzyniami Polski

Zawodniczki Klubu Szermierczego „FLESZ” Świdnica - Weronika Marucha, Marta Michalczyk, Zofia Parysek i Dominika Pawłowska wywalczyły tytuł wicemistrzyń Polski juniorek w turnieju drużynowym w szpadzie. Po zaciętym finale, który odbył się w Radlinie uległy jednym trafieniem reprezentantkom z RMKS Rybnik. To wielki sukces naszych reprezentantek na tak prestiżowej imprezie szermierczej.
Serdecznie gratulujemy sukcesu! Z tej okazji wójt Krzysztof Stefański zaprosił na spotkanie medalistki wraz z trenerami oraz prezesa Klubu Szermierczego „FLESZ” Świdnica Tomasza Cygańskiego. Wójt chce pogratulować i podziękować za to, że poprzez osiągane sukcesy sportowe zawodnicy promują również Gminę Świdnica.
 

Nagranie z obrad IV sesji Rady Gminy Świdnica

23 stycznia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy odbyła się IV sesja Rady Gminy Świdnica. Nagranie z obrad jest dostępne na stronie Gminy w zakładce "Sesje Rady Gminy" oraz pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=Pga33Ws3sLA

Publikacja „Startuj z FIO-Nowy początek” - Edycja 2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” zakończyło pierwszy rok realizacji projektu „Startuj z FIO-Nowy początek”. Z tej okazji została przygotowana publikacja dot. najciekawszych inicjatyw, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu na mikrogranty. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i do korzystania z wszelkich możliwości dofinansowywania działań.

Załączniki

Wernisaż wystawy „W akwarelowym ujęciu. Malarstwo Izabeli Sak”

23 stycznia br. w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie odbył się wernisaż wystawy „W akwarelowym ujęciu. Malarstwo Izabeli Sak”. Wystawa prezentuje obrazy malowane akwarelą, przedstawiające obiekty i pejzaże znajdujące się na Ziemi Lubuskiej. W wernisażu oprócz gospodarzy muzeum uczestniczyli również przedstawiciele samorządów, dyrektor  Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy oraz wielu innych zaproszonych gości. Wójta Gminy Świdnica reprezentowała zastępca Izabela Mazurkiewicz.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Likwidacja azbestu

Wójt Gminy Świdnica  ogłasza wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica. Właściciele nieruchomości, którzy zamierzają skorzystać z dofinansowania w 2019 roku powinni złożyć wstępny wniosek do Urzędu Gminy Świdnica do dnia 28 lutego 2019 roku. Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Świdnica, pokój nr 9. Wszelkich informacji na ten temat można uzyskać pod nr tel.: 68/32 73 115 wew. 140 w Referacie Gospodarki i Rozwoju.
 
Prace będą wykonywane pod warunkiem przyznania dotacji w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
 
W przypadku otrzymania dofinansowania przez Gminę Świdnica, WFOŚiGW i NFOŚiGW pokryje 100% kosztów demontażu, odbioru, transportu i utylizacji zdemontowanych wyrobów azbestowych. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych ponoszą właściciele nieruchomości we własnym zakresie.

Zmiany w rozkładzie jazdy PKS Zielona Góra

Informujemy, że z dniem 1 lutego 2019 r. nastąpią zmiany w rozkładzie jazdy PKS poprzez zwiększenie ilości kursów, zgodnie z załączoną ulotką. Obecny rozkład jazdy jest rozwiązaniem przejściowym i będzie obowiązywał w miesiącu lutym 2019 r. Od marca 2019 r. wejdzie w życie nowy rozkład jazdy, który w istotnym stopniu usprawni komunikację pasażerską na terenie gminy Świdnica i trasach do i z Zielonej Góry.

Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 994 z późn. zm.) i § 24 pkt 4 Statutu Gminy Świdnica zwołuję IV sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019r. (środa) o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37. 
 
Proponowany porządek obrad IV sesji Rady Gminy Świdnica:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Sprawozdanie Wójta o jego pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1.podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
7.2. zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
7.3.ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
7.4.uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w gminie Świdnica  na lata 2019-2021;
7.5 ustanowienia zasad przyznawania radnym diet i zwrotu kosztów podróży służbowej;
7.6.ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej;
7.7. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Świdnica;
7.8.zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2019.
8. Zamknięcie obrad.
   Przewodniczący  Rady Gminy
 Tomasz Marczewski

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Świdnica, przy ul. Długiej Nr 38.
 
Transmisje z sesji na żywo i wszytkie nagrane sesje dostępne są pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCNEPZxNwqGcTPOnJyHVDO1A
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map