Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Konwent wyborczy Zrzeszenia Gmin Woj. Lubuskiego

30 stycznia br. w Międzyrzeczu odbył się konwent wyborczy Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, w którym uczestniczyli wójt Krzysztof Stefański i zastępca Izabela Mazurkiewicz. Po rezygnacji Wadima Tyszkiewicza z funkcji prezesa Zrzeszenia, w tajnym głosowaniu wybrano na to stanowisko burmistrza Krosna Odrzańskiego Marka Cebulę.
Walne Zebranie Członków wybrało również zarząd Zrzeszenia w składzie:
  1. Sylwia Łaźniewska - burmistrz Dobiegniewa
  2. Krystyna Pławska - wójt Gminy Bogdaniec
  3. Ryszard Kowalczuk - wójt Gminy Brody
  4. Paweł Jagasek - burmistrz Kożuchowa
  5. Bartosz Kucharyk - wójt Gminy Przytoczna
  6. Paweł Lichtański - burmistrz Iłowy
  7. Wadim Tyszkiewicz - prezydent Nowej Soli
Fot. Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego

Konkursy dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe z terenu gminy Świdnica mają szansę pozyskać środki również spoza budżetu gminy. Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego zostały ogłoszone konkursy ofert na realizację w formie wsparcia w 2019 roku zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury, obszarze turystyki regionalnej oraz w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Oferty należy składać do dnia 13 lutego 2019 roku.
 
Szczegóły:
 
Formularze do pobrania:

Spotkanie twórców regionalnych

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego zaprasza na spotkanie producentów regionalnych i rękodzielników. Spotkanie ma na celu poinformowanie o działalności LCPR oraz nawiązanie kontaktów z twórcami regionalnymi. Powstała jednostka będzie propagowała produkty wytwarzane wg tradycyjnych sposobów, wspomagała inicjatywy gospodarcze, organizowała promocję rolnictwa i wsi oraz prowadziła doradztwo w zakresie promocji produktów regionalnych. Spotkanie odbędzie się 7 lutego br. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze.

Spotkanie z niemieckim partnerem

Wójt Krzysztof Stefański wraz z zastępcą Izabelą Mazurkiewicz oraz pracownikami Referatu Promocji, Współpracy Zagranicznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Gminy spotkał się wczoraj – 29 stycznia br. w Lübbenau z burmistrzem tego partnerskiego miasta Helmutem Wenzlem. Takie spotkania odbywają się na początku każdego roku i mają na celu omówienie wspólnych projektów, a także zaproszenie na imprezy odbywające się zarówno w Świdnicy, jak i u niemieckich sąsiadów. W spotkaniu uczestniczyli również burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego Paweł Mierzwiak i zastępca Mirosław Walencik oraz pracownicy urzędu w Lübbenau. Po oficjalnych rozmowach i przestawieniu przez każdą ze stron kalendarza imprez, burmistrz H. Wenzel pokazał znajdującą się na korytarzu urzędu makietę przedstawiającą część miasta po przebudowie, tj.  po poprowadzeniu jezdni w miejscach przejazdów kolejowych przez wiadukty lub podziemne tunele.  Goście obejrzeli również pomieszczenia, w których odbywają się warsztaty dla młodzieży z zakresu majsterkowania, gastronomii, zagospodarowania terenu, fotografii oraz drukowania 3D oraz odwiedzili największą inwestycję obecnie realizowaną w mieście, tzn. rozbudowę kompleksu basenowego.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Wydawanie worków na odpady selektywne

W związku z pojawiającymi się pytaniami mieszkańców dotyczącymi ograniczeń w wydawaniu worków na odpady selektywne wójt gminy Krzysztof Stefański informuje, że worki są wydawane według potrzeb i brak jest jakichkolwiek limitów w ich wydawaniu. W dniu odbioru odpadów selektywnych firma Uskom jest zobowiązana odebrać każdy worek wystawiony przed teren posesji i w zamian za ilość odebranych worków jest zobligowany taką samą ilość worków pozostawić mieszkańcowi. Ponadto istnieje możliwość odbioru dodatkowej ilości worków w Zakładzie Usług Komunalnych.
 
Z uwagi na fakt, że od części posesji odpady nie zostały odebrane, firma Uskom, rozpoczynając świadczenie  umowy zawartej na czas od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. na odbiór i wywóz odpadów komunalnych, w styczniu odebrała skumulowaną ilość odpadów selektywnych, zarówno za styczeń i w przypadku niektórych posesji za grudzień. Stąd nadmierna ilość odpadów, a także utrudnienia w wydawaniu worków na odpady selektywne. Jednakże niezwłocznie po otrzymaniu od mieszkańców sygnałów dotyczących limitu w wydawaniu worków, podjęto rozmowy z przedstawicielami firmy Uskom, która potwierdziła fakt wydawania już zawsze worków mieszkańcom według zapotrzebowania.
 
W  przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w realizacji usługi odbioru i wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy Świdnica, prosimy o kontakt z Zakładem Usług Komunalnych, który niezwłocznie zgłosi reklamację koordynatorowi firmy Uskom.
 
Za dotychczasowe nieprawidłowości przepraszamy i informujemy, że Zakład Usług dokłada wszelkich starań, aby świadczenie usług przez ZUK Świdnica było na jak najwyższym poziomie.

Utrudnienia w dostawie wody

Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy informuje, że w związku z rozpoczynającymi się pracami modernizacyjnymi na ujęciu wody w miejscowości Słone, w dniach od 28.01.2019 r. do 18.02.2019 r. mogą wystąpić chwilowe zabrudzenia wody, spadki ciśnienia lub krótkotrwałe przerwy w dostawie wody. O wszelkich dłuższych przerwach w dostawie wody Zakład Usług Komunalnych będzie informował dodatkowo. Ponadto załączamy komunikat Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dopuszczający warunkowo wodę do spożycia w okresie przeprowadzania modernizacji. Za utrudnienia przepraszamy.
 

 

Czyste powietrze

W zakładce DLA MIESZKAŃCA pojawiła się kolejna zakładka CZYSTE POWIETRZE. Będziemy tam publikowali informacje dotyczące ekologii i ekologicznych źródeł energii, a także dot. palenia w piecu, dofinansowywania działań zmierzających do poprawy powietrza oraz monitoringu powietrza w gminie Świdnica.
 

Turystyczne trasy historyczne

Wójt Krzysztof Stefański z dyrektorem Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy Arkadiuszem Michalakiem oraz dyrektorem Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie Piotrem Dziedzicem uczestniczył w polsko-niemieckiej konferencji pt. Klaster Turystyki Historycznej, która odbyła się w Krośnie Odrzańskim. Stworzenie takiego klastra polega na  skupieniu różnych instytucji, w tym urzędów gmin wokół pomysłu rozwoju turystyki lokalnej poprzez przybliżenie turystom miejsc wartych obejrzenia. Wspólne działania mają więc doprowadzić do stworzenia turystycznych tras historycznych oraz sieci informacji o tych trasach poprzez wydawnictwa, oznakowania, organizację imprez w tych miejscach. Pomysł ma wsparcie ze strony niemieckiej, ale też ze strony Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” i instytucji współpracujących np. Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Jednak niezależnie od rozwoju projektu, Gmina Świdnica już współpracuje z zielonogórskimi placówkami muzealnymi mającymi siedzibę na terenie gminy. Kilka wydarzeń z Gminnego Kalendarza Imprez będzie miało miejsce się na terenie muzeów, a same placówki będą promować się podczas innych imprez gminnych.

Dyżur wójta

Z powodu służbowego wyjazdu wójta Krzysztofa Stefańskiego na spotkanie z władzami Lübbenau – partnerskiego miasta Gminy Świdnica,  dyżur wójta odbędzie się jutro, tj. we wtorek 29 stycznia br. wyjątkowo w godz. 15.00 - 17.00.

Ostrzeżenie meteorologiczne

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH   
IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu.
Województwo lubuskie wszystkie powiaty.
Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź 
Od godz. 17:00 dnia 26.01.2019 do godz. 08:00 dnia 27.01.2019
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map