Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Dodatkowe pieniądze na Dom Seniora

Od 1 lipca 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy rozpoczyna realizację projektu pn. Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu Senior+. Realizacja projektu potrwa do 31 grudnia 2020 r. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+" na lata 2015-2020, Edycja 2020. Wartość projektu wynosi 75 417,23 zł, w tym kwota dofinansowania 27 000,00 zł.
Celem głównym projektu jest zapewnienie funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu Senior+ w Gminie Świdnica dla 15 podopiecznych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r.
Po zakończeniu realizacji projektu, działalność Dziennego Domu Pobytu Senior+ w Świdnicy będzie kontynuowana.
To zapewnienie wsparcia seniorom przez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywizacji ruchowej, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.
 
Do zadań Domu należy w szczególności:
- poprawa jakości życia Seniorów,
- tworzenie warunków lokalowych i organizacyjnych do wielogodzinnego pobytu osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy,
- organizowanie pobytu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, oczekiwań i zainteresowań uczestników,
- prowadzenie różnych form terapii zajęciowej (zajęć edukacyjnych, kulturalno – oświatowych, aktywności ruchowej, kinezyterapii, sportowo – rekreacyjnych, aktywizujących społecznie, w tym wolontariat międzypokoleniowy, terapii zajęciowej),
- zapewnienie dowozu do Domu Dziennego Pobytu,
- zapewnienie co najmniej jednego, gorącego posiłku.
Placówka jest czynna przez cały rok, pięć dni w tygodniu, w dni robocze, 8 godzin dziennie od 8.00 do 16.00.
W ramach projektu będzie realizowana terapia zajęciowa, fizjoterapia, zajęcia ogrodnicze, zajęcia edukacyjne – łamigłówki interaktywne, zostanie zorganizowany piknik w ogrodzie, wycieczka do Łagowa, warsztaty plecionkarskie, wigilia z koncertem kolęd.
W 2019 roku Gmina Świdnica w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015 – 2020, Edycja 2019 utworzyła i wyposażyła Dom Dziennego Pobytu Senior+ dla 15 seniorów z terenu gminy Świdnica.
Placówka podlega bezpośrednio pod Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z uchwałą nr XIV/107/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej