Aktualności

Usuwanie azbestu - dofinansowanie

INFORMACJA
o przyznaniu dofinansowania Gminie Świdnica na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica
w 2019 r.”
Informujemy, że na podstawie wniosku pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica w 2019 r., złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Gmina Świdnica otrzymała dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn. Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2019-2023. Dotacja w kwocie  19.659,91  zł  pochodzi ze środków NFOŚiGW  w Warszawie  i WFOŚiGW  w Zielonej Górze i stanowi 100% kosztów kwalifikowanych zadania.W trakcie realizacji zadania z terenu gminy w roku 2019 usunięto 2167,81 m2 wyrobów zawierających azbest, o łącznej masie 34,116 Mg.
 
      
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Gdzie jesteśmy?

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej