Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Od 1 grudnia 2018 r. chorobowe bez papierka

Od 1 grudnia 2018 r. zwolnienia lekarskie będą wystawiane tylko w formie elektronicznej.
Wystawienie e-ZLA trwa tylko chwilę, bo system podpowiada lekarzowi większość danych. E-ZLA wystawione przez lekarza natychmiast trafia do ZUS, a ZUS udostępnia je pracodawcy i ubezpieczonemu (pacjentowi). Jeśli pracodawca ma profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), natychmiast otrzyma wiadomość, że wystawiono zwolnienie jego pracownikowi. Następnie, również za pośrednictwem PUE ZUS, otrzyma samo zwolnienie. Dzięki temu pracownik nie musi dostarczać zwolnienia do pracodawcy. Może także obejrzeć e-ZLA, które wystawił mu lekarz, na swoim profilu na PUE ZUS.
Więcej informacji o e-ZLA na stronie internetowej: www.zus.pl/ezla.

Gminne Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w uroczystościach kończących Gminne Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, które odbędą się w dniach 10 i 11 listopada w Świdnicy. Niech to ważne dla naszej tożsamości narodowej wydarzenie historyczne zjednoczy wszystkich mieszkańców naszej gminy i przypomni nam, jak wielką wartością jest wolność i niezależność naszego narodu. Wszystkie szczegóły związane z programem obchodów znajdziecie Państwo na plakacie poniżej oraz plakatach i ulotkach znajdujących się na terenie całej gminy.
 
                                                                                                                             Wójt Gminy Świdnica
                                                                                                                                /-/ Adam Jaskulski
 
 

Zaproszenie na LX Sesję Rady Gminy Świdnica

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 994 z późn. zm.) i  § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję LX sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 16 listopada 2018r. (piątek) o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37.
 
Proponowany porządek obrad LX sesji Rady Gminy Świdnica:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Gminy Świdnica w dnia 30 października 2018 r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienie końcowe Wójta Adama Jaskulskiego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
       7.1. nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Świdnica";
       7.2. nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdnica";
8. Zamknięcie obrad.

Załączniki

INFORMACJA o przyznaniu dofinansowania Gminie Świdnica na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica w 2018r.”

Gmina Świdnica informuje, że na podstawie złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica w 2018r.” finansowanego w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: „SYSTEM-Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych Część 1) usuwanie wyrobów zawierających azbest”, zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 6.806,79 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, stanowiącej 100% kosztów kwalifikowanych zadania. W trakcie realizacji zadania z terenu gminy w roku 2018 usunięto 1005 m2 wyrobów zawierających azbest, o łącznej masie 16 Mg.
Więcej informacji w BIP:

Informacja o planowanych wyłączeniach prądu - ENEA Operator sp. z o.o.

PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Zielona Góra
Obszar Świdnica
w dniach: 2018-11-20,
w godzinach: 20 lis 08:00 - 20 lis 16:00 miejscowości Świdnica ul. Brzoskwiniowa, Słoneczna Dolina, Wiśniowe Wzgórze

Zmiana organizacji ruchu w związku z obchodami DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

   W związku z organizowaną uroczystością DNIA NIEPODLEGŁOŚCI w Świdnicy w dniu 11 listopada 2018 r., w godzinach od 10:00 do 12:30 zostanie wyłączony z ruchu odcinek ul. Długiej, tj. od ZUK w Świdnicy do budynku Urzędu Gminy Świdnica.
   W związku z zamknięciem ul. Długiej zapewnione będą miejsca parkingowe na terenie Urzędu Gminy Świdnica oraz na terenie ZUK w Świdnicy.

Konsultacje społeczne dotyczące ochrony środowiska przed hałasem na drogach krajowych

Informujemy, że w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 13 listopada 2018r. o godzinie 11 w Sali Prasowej odbędzie sie spotkanie, na którym zostanie zaprezentowany projekt pn. Program ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg krajowych województwa lubuskiego, na którym poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny. Więcej informacji.

Załączniki

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Koźla i Letnica

    Zakład Usług Komunalnych informuje, że w dniu 7.11.2018 r. (środa) z uwagi na przełączenie nowo wybudowanej magistrali wodociągowej w godzinach 8-14 nastąpi przerwa w dostawie wody do miejscowości Koźla i Letnica. Po wznowieniu dostawy może wystąpić chwilowe zabrudzenie wody.
Za utrudnienia przepraszamy.

ZARZADZENIE nr 129/2018 Wójta Gminy Świdnica z dnia 31 października 2018 roku

 
    W sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2018 dla niepublicznych przedszkoli
oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy
Świdnica

Załączniki

Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) działające na terenie gminy Świdnica lub na rzecz jego mieszkańców.
Opinie należy dostarczyć w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Świdnica ul. Długa 38, 66-008 Świdnica.
 
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map