Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Niedziela, 18 Marzec 2018 Imieniny: Cyryla i Edwarda
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
05.02.2018
Serdecznie zapraszamy w imieniu Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy na nowe zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży.
 
                          
30.01.2018
Wójt Gminy Świdnica ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 
Więcej informacji oraz wzór Oferty realizacji zadania publicznego znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świdnicy.
30.01.2018
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert pn.,,Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Świdnica” wpłynęła jedna oferta - Fundacji  Wzajemnej Pomocy ,,ARKA”, która spełniła wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu.
Wykonawca będzie świadczył usługi schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Świdnica w 2018r.

30.01.2018
Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).
 
JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do wypełnienia tego obowiązku potrzebne jest m.in. założenie Profilu Zaufanego (ePUAP).
W załączeniu pełna traść informacji oraz plakat informacyjny.

Załączniki