Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Piątek, 21 Wrzesień 2018 Imieniny: Hipolita i Mateusza
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
09.08.2018

      W ramach realizacji zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, pn. „Zorganizowanie 15-lecia zespołu Świdniczanie”, Stowarzyszenie Klub Seniora w Świdnicy zakupiło profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy. Za sprawą dotacji od Wójta Gminy uda się jeszcze bardziej uatrakcyjnić występy artystyczne „Świdniczan”. Zespół jest już po pierwszej próbie, w której gościnnie – w ramach wzajemnych podziękowań -  zaśpiewał też wójt.

Ciekawe, jak mu poszło…  ????

 
16.08.2018
    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 994 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję LV sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2018r. (środa) o godz. 13.00    w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37. 
 
Proponowany porządek obrad LV sesji Rady Gminy Świdnica:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wolne wnioski i informacje.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świdnica (Letnica);
5.2. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świdnica;
5.3. zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2018.
6.  Zamknięcie obrad.
 
   Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                              Eliasz Madej 
 
 
Jednocześnie informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Świdnica odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2018r. (wtorek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Świdnica.
 
10.08.2018
   W związku z koniecznością wykonania działań naprawczych na sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ul. Bocznej z Mieszka I Zakład Usług Komunalnych informuje, że w dniach 20-21.08.2018 r. (poniedziałek i wtorek) mogą wystąpić w godzinach od 8:00 do 17:00  przerwy w dostawie wody w dolnej części miejscowości Świdnica.
Mieszkańców ul. Miłej i Bocznej prosimy o wcześniejszy wyjazd autami z posesji, ponieważ na czas robót wskazane ulice mogą zostać pozbawione dojazdu.
 
 
Zakład Usług Komunalnych