Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Wtorek, 21 Listopad 2017 Imieniny: Janusza i Konrada
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
20.09.2017
O PROJEKCIE 
Projekt: „Lubuskie Bony Rozwojowe w subregionie zielonogórskim” jest realizowany w ramach Podmiotowego Systemu Finasowania (PSF), który:
•    gwarantuje przedsiębiorcy możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych, odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorcy,
•    jest zintegrowany z Bazą Usług Rozwojowych - wybór usług rozwojowych przez przedsiębiorcę następuje wyłącznie przy wykorzystaniu funkcjonalności BUR oraz po uzyskaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego (numeru ID wsparcia) przypisanego do danej umowy wsparcia,
•    w województwie lubuskim dystrybucja środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest dokonywana w oparciu o system bonów rozwojowych.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie - 2020, Osi Priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działania 6.5 Usługi rozwojowe dla MMŚP.

OBSZAR WSPARCIA
Teren województwa lubuskiego - subregion zielonogórski - powiaty:
•    krośnieński,
•    nowosolski,
•    świebodziński,
•    wschowski,
•    żagański,
•    żarski,
•    zielonogórski oraz miasto Zielona Góra.
 
DLA KOGO?
Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) prowadzące działalność, tj. posiadające stałą strukturę w zakresie zaplecza personalnego i technicznego do prowadzenia działalności na obszarze województwa lubuskiego – subregionu zielonogórskiego, zainteresowane uzyskaniem środków na dofinansowanie kształcenia swoich pracowników.

NA CO?
Lubuscy przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe, które dzielą się na:
•    usługi szkoleniowe (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning),
•    usługi doradcze (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching),
•    usługi jednorazowe (egzamin).
Usługi rozwojowe  będą rozliczane za pomocą bonów rozwojowych. Jednostką odpowiadającą wartości 1 bonu rozwojowego jest 100,00 PLN.
 
Więcej informacji o projekcie oraz sposobie rozliczenia bonów znajduje się na stronie www.lubuskiebony.pl
15.09.2017
Informujemy o rozpoczęciu tworzenia projektu budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok.

Zwracam się z prośbą o przekazanie wskazówek i wniosków, które zdaniem zainteresowanych powinny być uwzględnione przez Radę Gminy Świdnica w budżecie na 2018 rok.
Wnioski w formie pisemnej proszę składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 30 września 2017 roku.
 

Wójt Gminy Świdnica    
     /-/ Adam Jaskulski     
 
14.09.2017

   Z powodu awarii przyłącza wodociągowego, na ul. Drzymały, w dniu 14.09.2017r. nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Świdnica. Planowana przerwa w dostawie wody w godzinach: 9:00-14:00

 

Zakład Usług Komunalnych

06.09.2017
 w dziale Gospodarka Komunalna zamieszczony został harmonogram odczytów wodomierzy w miesicu wrzesień.
04.09.2017

  
   W dniu wczorajszym, Szkoły Podstawowe w Świdnicy, Koźli i Słonem rozpoczęły rok szkolny 2017/2018. Wszystkim uczniom z terenu całej gminy serdecznie życzymy radości z nauki oraz samych dobrych stopni, a nauczycielom i kadrze kierowniczej sukcesów zawodowych i wychowawczych. Mamy nadzieję, że wyniki na zakończenie tego roku szkolnego, tradycyjnie okażą się jednymi z najwyższych w województwie.