Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Wtorek, 30 Maj 2017 Imieniny: Feliksa i Ferdynanda
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
24.03.2017
 Wójt Gminy Świdnica zaprasza do złożenia ofert na „Opracowanie studium wykonalności wraz z koncepcją rozwoju interaktywnego systemu informacji i usług administracji elektronicznej – tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w instytucjach publicznych i powiązanego z nimi elektronicznego obiegu dokumentów w Gminie Świdnica” w związku z zamiarem ubiegania się Zamawiającego o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego – zwiększenie zastosowania systemów teleinformatycznych w administracji publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Oś priorytetowa 2 Rozwój Cyfrowy. Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Poddziałanie 2.1.2.Rozwój społeczeństwa informacyjnego (ZIT Zielona Góra).  Więcej informacji w BIP - link

21.03.2017
W dniu 15 marca 2017r., w siedzibie PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze, odbył się wernisaż wystawy Henryka Krakowiaka oraz jego podopiecznych z grup malarskiej i ceramicznej, działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy. Ku ogromnemu zadowoleniu autorów i organizatorów wystawy, na wernisaż przybyło wielu znamienitych gości, z Wicestarostą Zielonogórskim Waldemarem Kotlarskim, dyrektorem Muzeum Ziemi Lubuskiej Leszkiem Kanią oraz dwójką naszych Honorowych Obywateli (Marią Serafin oraz Włodzimierzem Kwaśniewiczem) na czele. W roli gospodarzy wystąpili Dorota Mundry - Kierownik Działu Komunikacji i PR PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze, Marek Dobryniewski - Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze, Adam Jaskulski Wójt gminy Świdnica, jak również Mistrz we własnej osobie - Henryk Krakowiak. Zaprezentowane w trakcie wernisażu prace cieszyły się bardzo ciepłym przyjęciem ze strony zwiedzających wystawę, jak również uznaniem dla wysokiego poziomu artystycznego wszystkich prac. Wystawa odbyła się w ramach cyklu „Mistrz i uczeń” i dostępna będzie dla zwiedzających do 11 kwietnia br.
 

Krótka relacja z wystawy dostępna jest również na stronie PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze.

09.03.2017

Firma A.S.A., zobowiązana w wyniku przetargu do wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z terenu gminy Świdnica, z końcem stycznia zrezygnowała z usług swojego dotychczasowego podwykonawcy (USKOM), zobowiązując się do wykonywania działań objętych umową we własnym zakresie.

 

Niestety, nastąpiło ogromne pogorszenie jakości świadczonych usług: odpady odbierane są z opóźnieniem, a nawet są posesje zupełnie pomijane.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami umowy, Gmina podjęła przewidziane tą umową działania nakładając na firmę kary umowne sięgające około 100 000 zł.

Zdaję sobie sprawę, że skończy się to sporami sądowymi i pieniądze te nie będą łatwe „do wydarcia”.

Ponadto informuję, że w przypadku kolejnych istotnych zastrzeżeń do jakości świadczonych usług zamierzam zerwać umowę z firmą A.S.A.

Jednocześnie bardzo proszę zdenerwowanych mieszkańców o zrozumienie, cierpliwość, ale także o nieubliżanie pracownikom naszego Zakładu Usług Komunalnych, którzy przecież nie są winni za taki stan rzeczy.

 

                                                                                                                                             Adam Jaskulski

Załączniki

21.03.2017
Działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, amatorska grupa teatralna "A czemu nie" została wyróżniona podczas Ponoworocznych Konfrontacji Teatralnych, które odbywały się w Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze. W konfrontacjach brało udział 17 grup teatralnych oraz trzech solistów. Występ świdnickich aktorów nagrodzony został gromkimi brawami oraz owacją na stojąco, zaś rada artystyczna przyznała grupie teatralnej „A czemu nie” wyróżnienie. Przegląd miał zasięg wojewódzki, lecz prezentowały się w nim także grupy spoza woj. lubuskiego m. in. z Bielska Białej czy Siedlca. Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru aktorzy z "A czemu nie" wystawią wyróżniony spektakl również w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, w dniu 27 marca o godz. 18:00. Serdecznie zapraszamy!!!

 

                                   

 

                                           

 

 

15.03.2017
 
   Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami remontowymi na ujęciu wody w Świdnicy w dniu 16.03.2017r. (czwartek) mogą wystąpić chwilowe spadki ciśnienia wody oraz przerwy w jej dostawie w miejscowości Świdnica. Planowane utrudnienia mogą wystąpić w godzinach 9.00 – 13.00.
 

Za utrudnienia przepraszamy.
Zakład Usług Komunalnych 
14.03.2017
    
    Na ujęciu wody w Świdnicy trwają prace polegające na budowie automatycznej, kontenerowej stacji uzdatniania wody. W związku z koniecznością przebudowy odcinka sieci wodociągowej, dnia 28.02.2016r. została wstrzymana dostawa wody w miejscowości Świdnica, o czym mieszkańcy zostali poinformowani na stronie internetowej Gminy Świdnica.
 
    Jednak po usunięciu awarii bądź po przerwach w dostawie wody, spowodowanych zaplanowanymi pracami na sieci wodociągowej, przed ponownym uruchomieniem naprawionego rurociągu, jest on intensywnie płukany, aby jak najmniej osadów trafiło do kranów w domach mieszkańców.
 
    W związku z powyższym, po zakończeniu prac montażowych w dniu 28.02.2016r., około godziny 20:00, wznowiono dostawę wody i otwarto hydranty nadziemne na sieci wodociągowej w Świdnicy. Po godzinie 23:00 konserwator Zakładu Usług Komunalnych dokonał zamknięcia hydrantów usytuowanych w zwartej zabudowie, natomiast hydranty zamontowane na obrzeżach miejscowości pozostały otwarte na całą noc.
 
    Przez około 4 dni mieszkańcy intensywnie informowali pracowników ZUK o dostawie zanieczyszczonej wody. Zakład reagował na kolejne zgłoszenia od mieszkańców, w wyniku których płukaniu poddawano zgłaszane odcinki sieci.
 
    03.03.2017r. sytuacja zaczęła się stabilizować i Zakład Usług Komunalnych otrzymywał coraz mniej zgłoszeń dotyczących dostawy brudnej wody. Niestety w wyniku uszkodzenia odcinka sieci wodociągowej przez wykonawcę stacji uzdatniania wody i konieczności ponownego wyłączenia zasilania pomp głębinowych, problem brudnej wody powtórzył się.
 
    Za wszelkie utrudnienia spowodowane realizowanymi pracami uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkiej staranności aby zminimalizować niedogodności