Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Piątek, 18 Sierpień 2017 Imieniny: Heleny i Bronisławy
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
21.07.2017
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r, poz. 446 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję  XXXVIII  sesję  Rady  Gminy Świdnica, która odbędzie się w  dniu 27 lipca 2017r. (czwartek) o godz. 8.00  w Urzędzie Gminy  Świdnica przy ul. Długiej Nr 38.
 
Proponowany porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Świdnica:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Świdnica z dnia 29.06.2017r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
 6.1.ogłoszenia tekstu jednolitego programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami
       pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
       24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.;
 6.2.zaliczenia odcinka drogi gminnej - ul. Rumiankowej w Świdnicy do kategorii 
 dróg gminnych;
 6.3.zatwierdzenia aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Świdnica
 na lata 2010 - 2020;
  6.4. zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2017;
  6.5. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2017-2028.
7. Zamknięcie obrad.
 

Załączniki

19.07.2017
W związku z ogłoszonymi naborami wniosków Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Między Odrą a Bobrem" organizuje dyżury konsultacyjne oraz doradcze na terenie objętym LSR.
Zapraszamy na spotkanie 25 lipca w godzinach 10:00-12:00 w Urzędzie Gminy, ul. Długa 38.
19.07.2017
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem zaprasza na szkolenia w ramach trwających naborów wniosków.
Szkolenie odbędzie się 3 sierpnia o godzinie 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, ul. Ogrodowa 37 
 
Wszystkie informacje na stronie  http://www.miedzyodraabobrem.pl/ , 
 
30.06.2017

Teren wokół zbiornika został przygotowany do użytkowania, zaplecze sanitarno- higieniczne będzie do dyspozycji korzystających z akwenu. Zadbaliśmy również o sam zbiornik tj. została przebadana woda w Zalewie, woda jest bez zastrzeżeń! SANEPID wydał pozytywną opinię o miejscu do kąpieli. Zostały również rozstawione boje ograniczające miejsce do kąpieli w takim zakresie, jak w roku ubiegłym.

                          

Z powodu braku ratowników chętnych do pracy, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas korzystania z Zalewu Świdnickiego.

 Uwaga: głębokość zwiększa się dość szybko!  W miejscach najgłębszych wynosi ona nawet 4 metry!

 

Życzymy dobrej zabawy, miłego wypoczynku, ale apelujemy o rozwagę nad wodą.

WAŻNE! Jeżeli ktoś z Państwa posiada uprawienia i chciałby podjąć pracę w charakterze ratownika wodnego- zapraszamy do współpracy. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy ul. Ogrodowa 36A, tel. 68 327 33 65 lub 882 135 626.

                                                                                                                            

Jan Doliński

dyrektor GOSiR

 

 

14.07.2017
 Uprzejmie informuję, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odra a Bobrem zgodnie z harmonogramem ogłosiła nabory wniosków. Wszystkie informacje na stronie  http://www.miedzyodraabobrem.pl/art,119,nabory-wnioskow.html
1 2 3 4 ...5