Aktualności Zobacz wszystkie

Ilustracja do informacji: ZARZADZENIE nr 129/2018 Wójta Gminy Świdnica z dnia 31 października 2018 roku
02-11-2018
W sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2018 dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Świdnica
Ilustracja do informacji: Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
31-10-2018
W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) działające...
Rozgorzała ożywiona dyskusja na Facebooku dotycząca złego przepływu informacji w kwestii spotkania informacyjnego dotyczącego możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany pieców i termomodernizację budynków na terenie...
Wybory samorządowe 21 października 2018 r. – WYNIKI: https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/080907#results_vote_elect_mayor_round_1 https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/080907#results_elect_council http://bip...
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 994 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję LIX sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w...
W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Świdnica na koncert w ramach cyklu "Jazz w Pałacach, Dworach i... ", który odbędzie się 27 października w Muzeum Archeologicznym Środkowego...

Gdzie jesteśmy?