Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Poniedziałek, 16 Lipiec 2018 Imieniny: Marii i Benedykta
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
25.06.2018
W gościnnych progach Filharmonii Zielonogórskiej, z inicjatywy Wójta Gminy Świdnica, 17 czerwca odbył się uroczysty koncert z okazji Dnia Samorządowca oraz setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po wysłuchaniu hymnu narodowego, w długim przemówieniu na otwarcie uroczystości, Adam Jaskulski wymienił wszystkich zasłużonych dla naszej gminy samorządowców kadencji 1990-2018, począwszy od radnych, członków komisji spoza rady, sołtysów, poprzez skarbników, sekretarzy i wójtów, po pracowników obsługi rady. Zarysował aktualną sytuację polskich samorządów - trudną, obarczoną wieloma zadaniami i obowiązkami, bez dodatkowego wsparcia finansowego. Następnie podjął, jakże istotny w dzisiejszych czasach, temat wolności i niezależności. Snując własna historię rodzinną, w której odzwierciedlają się trudne losy wielu tysięcy Polaków, którzy tak, jak dziadkowie Wójta przeżyli zesłanie na Sybir, czy tak, jak jego mama doświadczyli trudów wojny, powstania, a następnie prześladowań ubeckiego reżimu, dzięki czemu doskonale rozumieli wartość słowa „wolność” i konsekwencje życia w niewoli. Na zakończenie przemówienia, ku zaskoczeniu wszystkich zaproszonych gości, Adam Jaskulski oznajmił, że sprawuje swój urząd szóstą i ostatnią kadencję, a tym samym nie zamierza kandydować w zbliżających się wyborach samorządowych, jesienią tego roku. Podziękowania i wyrazy szacunku złożyli następnie Wójtowi Dariusz Wróblewski - Starosta Zielonogórski oraz Czesław Fiedorowicz - Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, który równocześnie odznaczył go najwyższym odznaczeniem przyznawanym w naszym województwie - Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego. Uroczystym zwieńczeniem imprezy był godzinny koncert orkiestry symfonicznej Filharmonii Zielonogórskiej pod batutą Czesława Grabowskiego, która wykonała najważniejsze utwory polskiej muzyki klasycznej i filmowej, jak również kilka światowych przebojów Mozarta, Brahmsa oraz Czajkowskiego.
22.06.2018
 
     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 994 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję LIII sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018r. (poniedziałek) o godz. 15.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37.

Proponowany porządek obrad LIII sesji Rady Gminy Świdnica:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Wolne wnioski i informacje.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1. sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce;
6.2. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Zielonogórskiego;
6.3. emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
6.4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu;
6.5. zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2018;
6.6. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2018-2029.
7. Zamknięcie obrad.


                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                              Eliasz MadejZawiadamiam, że w dniu 25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.
 
20.06.2018
 
W sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia w miejscowości Świdnica i Wilkanowo
 
19.06.2018

   Zakład Usług Komunalnych informuje, że w dniu 21.06.2018 r. (czwartek) planowany jest przegląd sieci wodociągowej w ul. Drzymały i Mieszka I. W związku z powyższym w godzinach od 9.00 do 11.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na całej ul. Drzymały. Za utrudnienia przepraszamy.  

1 2 3 4 ...5