Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Sobota, 20 Październik 2018 Imieniny: Ireny i Kleopatry
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 

Rejestr wyborców i spis wyborców informacje

04.09.2018
Przypominamy, że osoby zameldowane na pobyt stały są z urzędu ujęte w rejestrze wyborców, natomiast osoby zameldowane na pobyt czasowy muszą złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy.
 
Jeśli wymeldowałeś się z miejsca stałego pobytu lub zgłosiłeś wyjazd za granicę z zamiarem stałego pobytu, zostaniesz skreślony ze stałego rejestru wyborców. To oznacza, że nie będziesz ujęty w spisie wyborców sporządzanym w związku z wyborami lub referendum, nawet jeżeli jesteś zameldowany na pobyt czasowy
 
Na wniosek do rejestru wpisywane są osoby zamieszkałe na stałe pod innym adresem niż adres zameldowania na terenie gminy lub innej miejscowości, nie posiadające żadnego zameldowania stałego oraz nigdzie nie zamieszkałe.
W wyniku decyzji o wpisaniu do rejestru osoba jest skreślana z rejestru w miejscu stałego zameldowania i ujmowana w spisie wyborców pod adresem wskazanym we wniosku.
 
    Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.) zawiadamiamy o sporządzeniu spisu wyborców  w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 
    Spis wyborców jest udostępniany w Urzędzie Gminy Świdnica, ul. Długa 38, pok. 1 na pisemny wniosek wyborcy, w terminie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 15 października 2018r. w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek 8.00-16.00; wtorek-piątek 7.00-15.00; 
 
  
 
« powrót