Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Niedziela, 18 Marzec 2018 Imieniny: Cyryla i Edwarda
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
07.03.2018
Z okazji Dnia Kobiet pragnę złożyć wszystkim Kobietom - małym i dużym - najserdeczniejsze życzenia zdrowia, sukcesów, tylko radosnych dni w życiu. Życzę by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze, bo te uśmiechy uczynią nasz świat piękniejszym...!
 
Z wyrazami szacunku,
    Adam Jaskulski
Wójt Gminy Świdnica
 
 
                                                                                                                                
 
                                              
06.03.2018
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ZAPRASZA Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych z Województwa Lubuskiego na spotkanie informacyjne do Sali im. Janusza Koniusza w Bibliotece Norwida w Zielonej Górze 15 marca b.r. godzina 11.00

TEMAT: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2018 roku-  możliwości i oczekiwania

  • Wystąpienie przedstawiciela Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Stefan Kołuckiego
  • Omówienie regulaminu FIO na 2018 rok
  • Wystąpienie Wojciecha Jachimowicza - Przewodniczącego Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego I kadencji
  • Debata – wyzwania i cele Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Komitetu ds. Pożytku Publicznego.
 
Udział w spotkaniu prosimy potwierdzić mailowo
maria.grzybowicz@lubuskie.uw.gov.pl  lub  
telefonicznie 68 452 71 07 do 12.03.2018 r.
 

Załączniki

02.03.2018
28 lutego na XLVII sesji  Rady Gminy Świdnica, Wójt Gminy Świdnica przedstawił Radzie i przybyłym mieszkańcom nowego strażnika gminnego - pana Jarosława Biernackiego. Przypominamy, że do obowiązków Straż gminnej należy przede wszystkim ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, a także ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. Strażnik powinien czuwać nad porządkiem i kontrolować ruch drogowy (w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, o wiele mniejszym niż policja). Współdziała z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Do momentu przybycia właściwych służb, zabezpiecza miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia. Często współdziała z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych. Doprowadza osoby nietrzeźwe do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających zdrowiu albo życiu ich lub innych osób. Obecni na sesji Rady Gminy przedstawiciele policji zobowiązali się do ścisłej współpracy z nowym strażnikiem w wyżej wymienionym zakresie, jak również w kwestii rozwiązywania problemu pojawiania się w sołectwach bezpańskich psów. Pan Biernacki urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy w Świdnicy, w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy (budynek byłej przychodni), na ul. Długiej 85 oraz jest dostępny pod numerem telefonu 606183360.
28.02.2018
Sekcja wędkarska w Świdnicy złożyła ofertę realizacji zadania publicznego w trybie uproszczonym. Oferta jest do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świdnicy.
28.02.2018
Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłosił nabór wniosków dla podmiotów indywidualnych w ramach Programu Priorytetowego: „Eko Mieszkaniec - Dotacja na ograniczenie niskiej emisji”.

Cel programu: poprawa jakości powietrza na obszarze województwa lubuskiego. Zmniejszenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery w wyniku procesów spalania paliw stałych poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych.

Beneficjenci Programu: osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym, kościelne osoby prawne oraz związki wyznaniowe. 

Przedmiot wsparcia: przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubuskiego polegające na likwidacji źródeł tzw. "niskiej emisji", tj. lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych opalanych paliwami stałymi oraz ich wymianie na nowoczesne źródła ciepła.

Dotacja udzielana jest wyłącznie dla budynków i lokali mieszkalnych.

Budżet Programu na 2018 rok wynosi 1.000.000,00 PLN. W ramach Programu wnioskodawca może uzyskać dotację: do 40% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż:

    do 5.000,00 zł dla domu jednorodzinnego,
    do 3.000,00 zł dla mieszkania w bloku wielorodzinnym.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od dnia ogłoszenia (27.02.2018 r.) na stronie internetowej WFOŚiGW w Zielonej Górze www.wfosigw.zgora.pl do czasu wyczerpania puli środków finansowych, określonej powyżej, nie później niż do 31.05.2018 roku. Wnioski będą rozpatrywane i kwalifikowane w kolejności zgłoszeń. Decyduje data wpływu wniosku do Funduszu. Wnioski złożone po 31.05.2018 r. nie będą rozpatrywane.
 
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.wfosigw.zgora.pl
26.02.2018
Zapraszamy mieszkanki gminy Świdnica na muzyczny wieczór z okazji Dnia Kobiet. 10 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy odbędzie się „Wieczór na obcasach”, czyli babskie spotkanie przy dobrej muzyce. Gościem specjalnym tego wieczoru będzie znany aktor filmowy, teatralny oraz wokalista Jacek Borkowski. Organizatorzy trzymają w tajemnicy jeszcze kilka drobnych niespodzianek. Po prostu warto w tym dniu włożyć szpilki, pomalować usta i wybrać się na „Wieczór na obcasach”. Gwarantujemy wspaniałą atmosferę!

Ilość miejsc jest ograniczona. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy mieć ze sobą wejściówki. Bezpłatne bilety na koncert można odebrać u sołtysów danej miejscowości.
 

                                                

1 2 3 4 ...5