Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Niedziela, 17 Grudzień 2017 Imieniny: Olimpii i Łazarza
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
05.12.2017
W dniu 29.11.2017 odbyły się drugie zawody z cyklu Mistrzostw Województwa Lubuskiego w Szpadzie. Zawody odbyły się w hali sportowej "Świdniczanka" w Świdnicy. Impreza  została podzielona na dwa turnieje szermiercze. W pierwszym brali udział najmłodsi adepci naszej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Świdnicy oraz zawodniczki i zawodnicy ze szkół w Zielonej Górze którzy pojedynkowali się na mini szpady. W turnieju tym brały udział dzieci z klas 1-3 walcząc na szpady plastikowe. Łącznie w całych zawodach wystartowało 60 zawodniczek i zawodników.

Zawody otworzyła Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świdnicy pani Liliana Reimann w asyście pana Jerzego Piotrowskiego, pani Beaty Strzelczyk oraz pana Jana Dolińskiego. Puchary dla wszystkich uczestników imprezy ufundował Wójt Gminy Świdnica pan Adam Jaskulski.
 
Wyniki: 
 

·     Chłopcy kategoria dzieci:

     1.       Bartosz Kuźnik

     2.       Antek Bednarski

     3.       Krystian Mikoda i Tymon Marchlewski

     4.       Marcin Senator

 

·     Chłopcy kategoria młodzik:

     1.       Jan Mieszkiełło

     2.       Bartosz Bogucki

     3.       Jakub Haładuda  i  Bartosz Jaworski

     4.       Kacper Grala

     5.       Michał Senator

 

      Chłopcy kategoria skrzaty:

     1.       Jarosław Mikoda

     2.       Michał Madera

     3.       Igor Grzelak

 

·     Kategoria dzieci dziewcząt:

     1.       Kornelia Nieczkowska

     2.       Martyna Nowak

     3.       Nikola Niesyn i Kornelia Pałasik

·     Kategoria skrzaty dziewcząt:

     1.       Kinga Jagiełowicz

 

W drugim turnieju walczyły zawodniczki i zawodnicy w kategoriach oldboy, junior, junior młodszy oraz młodzik. Przed rozpoczęciem zawodów zarząd klubu uhonorowała nagrodami zawodniczki i zawodników naszego klubu za wysokie osiągnięcia w sezonie 2017.

 

Poniżej wyniki:

 

    Kategoria oldboy panów:

     1.       Mateusz Chojnecki

     2.       Adam Mordel

     3.       Tomasz Witosławski i Przemysław Witosławski

 

·    Kategoria junior i  junior młodszy chłopców:

     1.       Jan Marczak

     2.       Piotr Pytel

     3.       Sebastian Michalczyk i Gerard Machel

     4.       Marcel Suliga

     5.       Filip Olejnik

     6.       Igor Powroźnik

     7.       Adrian Wiśniewski

     8.       Patryk Banaszak

 

    Kategoria młodzik chłopców:

     1.       Arkadiusz Kozłowski

     2.       Michał Kruk

     3.       Hubert Samborski i Gustaw Feliński

 

 

    Kategoria dzieci chłopców:

     1.       Wojciech Marczak

     2.       Błażej Bednarski

·      

       Kategoria junior i junior młodszy dziewcząt:

     1.       Weronika Marucha

     2.       Dominika Pawłowska

     3.       Zofia Parysek i Klaudia Wilamowska

     4.       Apolonia Lenckosz

     5.       Angelika Stokłosiński

     6.       Magda Pytel

     7.       Karolina Stokłosiński

     8.       Nicola Horbacz

     9.       Julia Dabrowska

·      

       Kategoria młodzik dziewcząt:

     1.       Marta Michalczyk

     2.       Julia Stasiukiewicz

     3.       Aleksandra Krynicka

 

                 
01.12.2017
 Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy informuje, że zbiórka odpadów  z mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSZOK) odbędzie się w następujących miejscach i terminach:

1. Świdnica - teren gminny, ul. Długa 25, za budynkiem Zakładu Usług Komunalnych - 04.12.2017 r.  w godz. od 7.00 do 19.00,

2. Buchałów - teren boiska sportowego (k. zbiornika wodnego)  - 05.12.2017 r. w godz. od 7.00 do 19.00,

3. Letnica - teren gminny usytuowany przy boisku sportowym (za fontanną)- 06.12.2017 r. w godz. od 7.00 do 19.00.

 Do w/w punktów można dostarczać:

-przeterminowane chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.),

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- tekstylia,

- odpady budowlane i rozbiórkowe,

- makulaturę,

- tworzywa sztuczne,

- szkło,

- opakowania wielomateriałowe, 

- zużyte opony,

- odpady zielone.

30.11.2017
Niezmiernie miło jest nam Państwa poinformować, że Gmina Świdnica po raz kolejny została wyróżniona w ogólnopolskim programie. Podczas Wielkiej Gali „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki” (jej integralna część to  “Sylwetki i Marki Polskiego Samorządu”), Wójt Gminy Świdnica, pan Adam Jaskulski, odebrał statuetkę oraz tytuł „Diament Polskiego Samorządu”. Nagrodę wręczyli Wójtowi pan Janusz Pietkiewicz - Wiceprezydent Pracodawców PR i pan Jacek Bobrowski - Wiceprezes Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług.
 
Sylwetki i Marki Polskiego Samorządu jest to program, którego celem jest budowanie i umacnianie pozycji polskich samorządów oraz promowanie i pokazywanie ich rozwoju, a także dokonań na poszczególnych płaszczyznach działalności, mających wpływ na atrakcyjność i rozwój całego regionu.
 
To kolejne wyróżnienie, po uprzednio przyznanych (dwukrotnie) “Orłach Polskiego Samorządu” bardzo cieszy, bo podkreśla efekty konsekwentnej realizacji , wypracowanych w porozumieniu społecznym, kierunków rozwoju gminy, wieloletnią, zgodną pracę świdnickiego samorządu i co ważne – dużą aktywność społeczeństwa naszej małej ojczyzny, gminy Świdnica.

 
24.11.2017
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r, poz. 1875) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję  XLIII  sesję  Rady  Gminy Świdnica, która odbędzie się w  dniu 30 listopada 2017r. (czwartek) o godz. 13.00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Świdnicy przy ul. Ogrodowej Nr 37. 
 
Proponowany porządek obrad XLIII sesji Rady Gminy Świdnica:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 27.10.2017r.
4. Informacja o nieprawidłowościach stwierdzonych w oświadczeniach majątkowych za 2016r.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1.rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świdnica (Letnica);
7.2.rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Świdnica (Świdnica);
7.3.stwierdzenia zgodności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Wilkanowo, gmina Świdnica;
7.4.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obręb Wilkanowo, gmina Świdnica;
7.5.podatku od nieruchomości;
7.6.stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Słonem w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Słonem;
7.7.stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Świdnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Świdnicy;
7.8.zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2017;
7.9.zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2017-2028.
8. Zamknięcie obrad.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Eliasz Madej
 

Załączniki

1 2 3 4 ...5