UCZEŃ NIEPEŁNOSPRAWNY

Informacja w sprawie dowozu, dofinansowania oraz zwrotów kosztów

  • 18-09-2018
 
 
 
KOMUNIKAT
 
W związku z rozpoczynającym się 1 września 2018 r. rokiem szkolnym 2018/2019, prosimy rodziców i opiekunów uczniów niepełnosprawnych zameldowanych na terenie gminy Świdnica, uczęszczających do szkół i placówek opiekuńczych poza terenem gminy Świdnica o składanie wniosków dotyczących dowozu uczniów do szkół.
Wnioskować można o:
- organizację bezpłatnego dowozu ucznia pojazdem gminnym,
- zwrot kosztów dowozu środkami komunikacji publicznej (wymagana umowa z wójtem gminy),
- dofinansowanie kosztów dowozu ucznia własnym pojazdem (wymagana umowa z wójtem gminy).
Formularz wniosku oraz dodatkowe informacje można otrzymać w Urzędzie Gminy przy ul. Długiej 38, 66-008 Świdnica . Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki