Aktualności

Śledzimy jakość powietrza

  • 11-01-2019
Na budynku urzędu gminy zamontowano czujnik mierzący stężenie pyłu zawieszonego o wielkości cząstek 2,5 i 10 mikrometrów.  – To taki pilotażowy, testowy projekt – mówi wójt Krzysztof Stefański. – Docelowo na terenie miejscowości Świdnica będą dwa takie czujniki.
Wyniki pomiarów tego czujnika określają jakość powietrza w danej chwili. Obrazują stężenie zanieczyszczeń spowodowanych tzw. niską emisją. Aktualne stężenie pyłów można na bieżąco śledzić na stronie www.panel.syngeos.pl.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją