STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

14.03.2018 
§ 2. Na terenie gminy Świdnica, z wyłączeniem Rybna w Wilkanowie, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 9,20 złotych miesięcznie od mieszkańca.
§ 3. Ze względu na rodzaj zabudowy wielorodzinnej i szeregowej na terenie Rybna w Wilkanowie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 11,20 złotych miesięcznie od mieszkańca.
§ 4. Na terenie całej gminy Świdnica stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 25,60 złotych miesięcznie od mieszkańca.
§ 5. Na terenie gminy Świdnica ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zbierane i odbierane w sposób selektywny:
o pojemności 120 l - w wysokości 21,00 zł;
o pojemności 240 l - w wysokości 40,92 zł;
o pojemności 1100 l - w wysokości 191,64 zł;
o pojemności 7000 l - w wysokości 1174,08 zł;
o pojemności 16000 l - w wysokości 2628,60 zł;
§ 6. Na terenie gminy Świdnica ustala się miesięczną stawkę opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:
o pojemności 120 l - w wysokości 35,50 zł;
o pojemności 240 l - w wysokości 69,20 zł;
o pojemności 1100 l - w wysokości 324,00 zł;
o pojemności 7000 l - w wysokości 1984,60 zł;
o pojemności 16000 l - w wysokości 4443,20 zł;

Gdzie jesteśmy?

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej