Kontakt

KONTAKT

URZĄD GMINY
ul. Długa 38, 66-008 Świdnica
urzadsw@swidnica.zgora.pl
 
tel.: +48 68 327-31-15
fax: +48 68 327-31-27
 
Urząd czynny w godz.:
pn. 8:00-16:00
wt.- pt. 7:00-15:00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
NIP 973-00-00-916
 
WÓJT
Adam Jaskulski
 
SEKRETARZ GMINY
Beata Łuckiewicz-Kropska
 
SKARBNIK GMINY
Katarzyna Wybranowska
 
REFERAT OGÓLNY
 
KIEROWNIK REFERATU OGÓLNEGO
Anna Kościukiewicz
 
PODINSPEKTOR DS. ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH
ORAZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Anna Równicka
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI,
DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Anita Nowak
 
INSPEKTOR DS. OBSŁUGI STATUTOWYCH GMINY
Agata Pańtak
 
INSPEKTOR DS. PROMOCJI I SPRAW ZAGRANICZNYCH
Maja Kostrzewa
 
INSPEKTOR DS. OŚWIATY
Dorota Sapa
 
INSPEKTOR DS. PROMOCJI I
WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Katarzyna Misztak
 
INFORMATYK
Robert Fidos
 
INSPEKTOR DS. OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONNOŚCI
Jerzy Rzeźnik
 
STANOWISKO DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH PEŁNOMOCNIK
DS. INFORMACJI NIEJAWNYCH
Ireneusz Nowak
 
REFERAT FINANSOWY
 
INSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKU OD OSÓB PRAWNYCH,
EGZEKUCJI I OBSŁUGI KASY
Danuta Szymańska
 
INSPEKTOR DS. PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
ORAZ POZOSTAŁYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH
Lidia Madej
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. PODATKÓW
Genowefa Kisiel
 
INSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKU OD OSÓB FIZYCZNYCH
I POMOCY PUBLICZNEJ
Małgorzata Wróblewska
 
INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
Elżbieta Słowik
 
INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
Agnieszka Małuszyńska
 
INSPEKTOR DS. BUDŻETU
Edyta Jarosiewicz
 
REFERAT GOSPODARKI I ROZWOJU
 
KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI I ROZWOJU
Katarzyna Krynicka
 
Z-CA KIEROWNIKA INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA,
PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Paweł Rawdanis
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BUDOWNICTWA
I NADZORU NAD DROGAMI
Arkadiusz Korotczuk
 
INSPEKTOR DS. ŚRODKÓW POMOCOWYCH
Joanna Domańska
 
INSPEKTOR DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Maria Wojciechowska-Czerpińska
 
INSPEKTOR DS. BUDOWNICTWA
Agnieszka Mrozik
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Krzysztof Noga
 
STRAŻ GMINNA
ul. Długa 85, 66-008 Świdnica
 
GMINNY OŚRODEK KULTURY
Ogrodowa 37, 66-008 Świdnica
 
DYREKTOR GOK
Paulina Szewczyk
gops@swidnica.zgora.pl / 68 327 33 22
 
 
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Długa 85/1, 66-008 Świdnica
 
KIEROWNIK GOPS
Anna Mierzwa
gops@swidnica.zgora.pl / 68 327 33 64
 
INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Alicja Łotocka-Czapla
 
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Lidia Flejszer
 
ASPIRANT PRACY SOCJALNEJ
Agnieszka Wicher
 
SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ
Ilona Felsman
 
PRACOWNIK SOCJALNY
Agnieszka Skorek
 
PRACOWNIK SOCJALNY
Renata Getinger
 
ASPIRANT PRACY SOCJALNEJ
Kamila Tomaszewska
 
POMOC ADMINISTRACYJNA
Beata Tomaszewska 
 
POMOC ADMINISTRACYJNA
Katarzyna Kautz-Pawełczak 
 
 
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
ul. Długa 25, 66-008 Świdnica
Tel. 68 327 37 18, 68 327 37 04
 
KIEROWNIK ZUK
Magdalena Widańska
 
DZIAŁ FINANSOWY
 
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Emilia Szczerba
 
INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH
Ewa Turto
 
PODINSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ ZA WODĘ
I ŚCIEKI/SEKRETARIAT
Małgorzata Piszczyńska-Kudła
 
PODINSPEKTOR KASJER
Dorota Szober
 
POMOC ADMINISTRACYJNA
Barbara Warzecha
 
DZIAŁ GOSPODARKI
 
INSPEKTOR DS. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Mateusz Brodzik
 
INSPEKTOR DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Edward Szober
 
SPECJALISTA DS. BUDOWNICTWA, ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
ORAZ UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI OŚWIETLENIA DROGOWEGO
Bogdan Ziemiański
 
DZIAŁ GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
 
INSPEKTOR DS. ODPADÓW KOMUNALNYCH
Elżbieta Banicka
 
PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI
Dorota Schmidt
 
DZIAŁ TECHNICZNY
 
STARSZY MISTRZ DS. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Czesław Tomasik
695-933-071, 605-933-071
 
KONSERWATOR
Ryszard Koper
 
KONSERWATOR
Szymon Janek
 
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ŚWIDNICA
 
KONSERWATOR
Zbigniew Wadecki 
68 327-35-74
 
KONSERWATOR
Stanisław Szymański 
68 327-35-74
 
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - DRZONÓW
 
KONSERWATOR
Marcin Siarkowski 
68 321-57-15
 
ROBOTNIK
Józef Siarkowski
68 321-57-15

Gdzie jesteśmy?

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 8:00-16:00
wt.- pt. 7:00-15:00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej