Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Poniedziałek, 20 Sierpień 2018 Imieniny: Bernarda i Sobiesława
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
14.12.2016
Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy informuje, że zbiórka odpadów z mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSZOK) odbędzie się w następujących miejscach i terminach:

1. Świdnica - teren gminny, ul. Długa 25,

     za budynkiem Zakładu Usług Komunalnych 

     19.12.2016 r.  w godz. od 7.00 do 19.00,

 

2. Buchałów - teren boiska sportowego (k. zbiornika wodnego)

     20.12.2016 r. w godz. od 7.00 do 19.00,

 

3. Letnica - teren gminny usytuowany przy boisku sportowym (za fontanną)

    21.12.2016 r. w godz. od 7.00 do 19.00.

 

 Do w/w punktów można dostarczać:

-przeterminowane chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.),

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- tekstylia,

- odpady budowlane i rozbiórkowe,

- makulaturę,

- tworzywa sztuczne,

- szkło,

- opakowania wielomateriałowe, 

- zużyte opony,

- odpady zielone.

29.11.2016
Z uwagi na błąd pisarski zmianie ulega termin odczytu wodomierzy na ul. Drzymały i Mieszka I w Świdnicy.
Termin odczytów inkasenta odbędzie się 02 i 03 grudnia 2016r. Za pomyłkę przepraszamy.

Zakład Usług Komunalnych

 

22.11.2016

     Zakład Usług Komunalnych przypomina o zabezpieczeniu wodomierzy ogrodowych przed okresem zimowym. Jednocześnie informujemy, że w przypadku konieczności demontażu wodomierza ogrodowego, przed przystąpieniem do prac należy o tym fakcie poinformować Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy.

 

 

22.11.2016
Zakład Usług Komunalnych przypomina o zabezpieczeniu wodomierzy ogrodowych przed okresem zimowym.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku konieczności demontażu wodomierza ogrodowego, przed przystąpieniem do prac należy o tym fakcie poinformować Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy.

01.08.2016
 Zakład Usług Komunalnych informuje, że z uwagi na uszkodzenie przewodu dostarczającego powietrze do aeratora doszło do obniżenia zawartości tlenu w wodzie przepływającej przez zbiorniki odżelaziaczy i odmanganiaczy, co spowodowało zaburzenia w procesie uzdatniania wody. Przeprowadzone badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Świdnicy stwierdziły przekroczenie zawartości żelaza, manganu, azotu amonowego  oraz zwiększoną mętność.

Wobec powyższego podjęto decyzję o wymianie uszkodzonego przewodu oraz o zakupie nowej sprężarki, o większej wydajności, co w znacznym stopniu zwiększyło efektywność procesów uzdatniania wody na ujęciu wody w Drzonowie i pozwoli uzyskać parametry wody określone w załączniku nr 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Jednocześnie informujemy, że dnia 29 lipca br. ponownie została pobrana woda z wodociągu publicznego Drzonów celem powtórnego przeprowadzenia badania wody w zakresie monitoringu kontrolnego. Otrzymane wyniki z badania zostaną niezwłocznie przekazane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, który stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, pobieranej z wodociągu publicznego w Drzonowie, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi.