Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Poniedziałek, 20 Sierpień 2018 Imieniny: Bernarda i Sobiesława
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
09.03.2017

Firma A.S.A., zobowiązana w wyniku przetargu do wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z terenu gminy Świdnica, z końcem stycznia zrezygnowała z usług swojego dotychczasowego podwykonawcy (USKOM), zobowiązując się do wykonywania działań objętych umową we własnym zakresie.

 

Niestety, nastąpiło ogromne pogorszenie jakości świadczonych usług: odpady odbierane są z opóźnieniem, a nawet są posesje zupełnie pomijane.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami umowy, Gmina podjęła przewidziane tą umową działania nakładając na firmę kary umowne sięgające około 100 000 zł.

Zdaję sobie sprawę, że skończy się to sporami sądowymi i pieniądze te nie będą łatwe „do wydarcia”.

Ponadto informuję, że w przypadku kolejnych istotnych zastrzeżeń do jakości świadczonych usług zamierzam zerwać umowę z firmą A.S.A.

Jednocześnie bardzo proszę zdenerwowanych mieszkańców o zrozumienie, cierpliwość, ale także o nieubliżanie pracownikom naszego Zakładu Usług Komunalnych, którzy przecież nie są winni za taki stan rzeczy.

 

                                                                                                                                             Adam Jaskulski

Załączniki

17.03.2017
    Uprzejmie informujemy, że od dnia 20.03.2017r. siedziba Zakładu Usług Komunalnych zostaje zmieniona. Od najbliższego poniedziałku cały Zakład przeniesiony zostaje do pomieszczeń po Zespole Placówek Oświatowych przy ulicy Długiej 25 (wejście od podwórka). Dotyczy to także kasy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Godziny pracy Zakładu pozostają bez zmian.

Za utrudnienia przepraszamy.       
Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy
 
14.03.2017
    
    Na ujęciu wody w Świdnicy trwają prace polegające na budowie automatycznej, kontenerowej stacji uzdatniania wody. W związku z koniecznością przebudowy odcinka sieci wodociągowej, dnia 28.02.2016r. została wstrzymana dostawa wody w miejscowości Świdnica, o czym mieszkańcy zostali poinformowani na stronie internetowej Gminy Świdnica.
 
    Jednak po usunięciu awarii bądź po przerwach w dostawie wody, spowodowanych zaplanowanymi pracami na sieci wodociągowej, przed ponownym uruchomieniem naprawionego rurociągu, jest on intensywnie płukany, aby jak najmniej osadów trafiło do kranów w domach mieszkańców.
 
    W związku z powyższym, po zakończeniu prac montażowych w dniu 28.02.2016r., około godziny 20:00, wznowiono dostawę wody i otwarto hydranty nadziemne na sieci wodociągowej w Świdnicy. Po godzinie 23:00 konserwator Zakładu Usług Komunalnych dokonał zamknięcia hydrantów usytuowanych w zwartej zabudowie, natomiast hydranty zamontowane na obrzeżach miejscowości pozostały otwarte na całą noc.
 
    Przez około 4 dni mieszkańcy intensywnie informowali pracowników ZUK o dostawie zanieczyszczonej wody. Zakład reagował na kolejne zgłoszenia od mieszkańców, w wyniku których płukaniu poddawano zgłaszane odcinki sieci.
 
    03.03.2017r. sytuacja zaczęła się stabilizować i Zakład Usług Komunalnych otrzymywał coraz mniej zgłoszeń dotyczących dostawy brudnej wody. Niestety w wyniku uszkodzenia odcinka sieci wodociągowej przez wykonawcę stacji uzdatniania wody i konieczności ponownego wyłączenia zasilania pomp głębinowych, problem brudnej wody powtórzył się.
 
    Za wszelkie utrudnienia spowodowane realizowanymi pracami uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkiej staranności aby zminimalizować niedogodności
24.01.2017

Załączniki

24.01.2017

Załączniki

16.12.2016
Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami remontowymi na ujęciu wody w Świdnicy od dnia 15 XII 2016r. przeprowadzona będzie dezynfekcja wody pitnej przy użyciu chloru.

W związku z powyższym przez okres tygodnia wystąpi zmiana walorów smakowych i zapachowych wody.

Za utrudnienia przepraszamy. 

1 2 3 4 ...5