Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Sobota, 26 Maj 2018 Imieniny: Filipa i Pauliny
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
14.03.2017
    
    Na ujęciu wody w Świdnicy trwają prace polegające na budowie automatycznej, kontenerowej stacji uzdatniania wody. W związku z koniecznością przebudowy odcinka sieci wodociągowej, dnia 28.02.2016r. została wstrzymana dostawa wody w miejscowości Świdnica, o czym mieszkańcy zostali poinformowani na stronie internetowej Gminy Świdnica.
 
    Jednak po usunięciu awarii bądź po przerwach w dostawie wody, spowodowanych zaplanowanymi pracami na sieci wodociągowej, przed ponownym uruchomieniem naprawionego rurociągu, jest on intensywnie płukany, aby jak najmniej osadów trafiło do kranów w domach mieszkańców.
 
    W związku z powyższym, po zakończeniu prac montażowych w dniu 28.02.2016r., około godziny 20:00, wznowiono dostawę wody i otwarto hydranty nadziemne na sieci wodociągowej w Świdnicy. Po godzinie 23:00 konserwator Zakładu Usług Komunalnych dokonał zamknięcia hydrantów usytuowanych w zwartej zabudowie, natomiast hydranty zamontowane na obrzeżach miejscowości pozostały otwarte na całą noc.
 
    Przez około 4 dni mieszkańcy intensywnie informowali pracowników ZUK o dostawie zanieczyszczonej wody. Zakład reagował na kolejne zgłoszenia od mieszkańców, w wyniku których płukaniu poddawano zgłaszane odcinki sieci.
 
    03.03.2017r. sytuacja zaczęła się stabilizować i Zakład Usług Komunalnych otrzymywał coraz mniej zgłoszeń dotyczących dostawy brudnej wody. Niestety w wyniku uszkodzenia odcinka sieci wodociągowej przez wykonawcę stacji uzdatniania wody i konieczności ponownego wyłączenia zasilania pomp głębinowych, problem brudnej wody powtórzył się.
 
    Za wszelkie utrudnienia spowodowane realizowanymi pracami uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkiej staranności aby zminimalizować niedogodności
24.01.2017

Załączniki

24.01.2017

Załączniki

16.12.2016
Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami remontowymi na ujęciu wody w Świdnicy od dnia 15 XII 2016r. przeprowadzona będzie dezynfekcja wody pitnej przy użyciu chloru.

W związku z powyższym przez okres tygodnia wystąpi zmiana walorów smakowych i zapachowych wody.

Za utrudnienia przepraszamy. 

14.12.2016
Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy informuje, że zbiórka odpadów z mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (MPSZOK) odbędzie się w następujących miejscach i terminach:

1. Świdnica - teren gminny, ul. Długa 25,

     za budynkiem Zakładu Usług Komunalnych 

     19.12.2016 r.  w godz. od 7.00 do 19.00,

 

2. Buchałów - teren boiska sportowego (k. zbiornika wodnego)

     20.12.2016 r. w godz. od 7.00 do 19.00,

 

3. Letnica - teren gminny usytuowany przy boisku sportowym (za fontanną)

    21.12.2016 r. w godz. od 7.00 do 19.00.

 

 Do w/w punktów można dostarczać:

-przeterminowane chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.),

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- tekstylia,

- odpady budowlane i rozbiórkowe,

- makulaturę,

- tworzywa sztuczne,

- szkło,

- opakowania wielomateriałowe, 

- zużyte opony,

- odpady zielone.

29.11.2016
Z uwagi na błąd pisarski zmianie ulega termin odczytu wodomierzy na ul. Drzymały i Mieszka I w Świdnicy.
Termin odczytów inkasenta odbędzie się 02 i 03 grudnia 2016r. Za pomyłkę przepraszamy.

Zakład Usług Komunalnych

 

1 2 3 4 ...5