Aktualności

Gminne Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

W dniach 10-11 listopada 2018 odbyły  się  Gminne Obchody 100-lecia Odzyskania prze Polskę Niepodległości.
W sobotę mieszkańcy gminy Świdnica mieli okazję uczestniczyć w niezwykłym koncercie ukazującym różne barwy polskiej muzyki począwszy od klasycznej muzyki Chopina i Moniuszki przez muzykę filmową Dwudziestolecia Międzywojennego, jak również polskie piosenki wojskowe z okresu I Wojny Światowej. Koncert w wykonaniu zespołu Quodlibet Orchestra uświetniły również występy taneczne oraz wokalne zielonogórskich artystów, które pięknie wprowadziły nas w nastrój tego jakże ważnego dla polskiego narodu święta. Święto Niepodległości - 11 listopada zaczęliśmy od oficjalnego odsłonięcia pamiątkowej mozaiki, która jest dziełem pana Henryka Krakowiaka oraz naszej zdolnej  młodzieży. Po wręczeniu kwiatów autorowi oraz upominków początkującym artystom mieszkańcy oraz zaproszeni goście mieli okazję uczestniczyć w uroczystym Apelu Pamięci w asyście Kompani Honorowej Wojska Polskiego. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu polskiego, przemówieniem Wójta  Gminy Świdnica oraz dr inż. Jana Andrykiewicz, który wygłosił krótkie aczkolwiek pełne emocji przemówienie dotyczące historii Polski oraz jej drogi do niepodległości. Podniosłym momentem była salwa honorowa, która zakończyła uroczysty apel. Gminne Obchody 100-lecia Odzyskania prze Polskę Niepodległości zakończyła uroczysta msza święta w kościele pw. św. Marcina w Świdnicy z udziałem biskupa Pawła Sochy.
            

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Zaproszenie na LX Sesję Rady Gminy Świdnica

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 994 z późn. zm.) i  § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję LX sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 16 listopada 2018r. (piątek) o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37.
 
Proponowany porządek obrad LX sesji Rady Gminy Świdnica:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Gminy Świdnica w dnia 30 października 2018 r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienie końcowe Wójta Adama Jaskulskiego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
       7.1. nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Świdnica";
       7.2. nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdnica";
8. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Od 1 grudnia 2018 r. chorobowe bez papierka

Od 1 grudnia 2018 r. zwolnienia lekarskie będą wystawiane tylko w formie elektronicznej.
Wystawienie e-ZLA trwa tylko chwilę, bo system podpowiada lekarzowi większość danych. E-ZLA wystawione przez lekarza natychmiast trafia do ZUS, a ZUS udostępnia je pracodawcy i ubezpieczonemu (pacjentowi). Jeśli pracodawca ma profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), natychmiast otrzyma wiadomość, że wystawiono zwolnienie jego pracownikowi. Następnie, również za pośrednictwem PUE ZUS, otrzyma samo zwolnienie. Dzięki temu pracownik nie musi dostarczać zwolnienia do pracodawcy. Może także obejrzeć e-ZLA, które wystawił mu lekarz, na swoim profilu na PUE ZUS.
Więcej informacji o e-ZLA na stronie internetowej: www.zus.pl/ezla.

Gminne Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w uroczystościach kończących Gminne Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, które odbędą się w dniach 10 i 11 listopada w Świdnicy. Niech to ważne dla naszej tożsamości narodowej wydarzenie historyczne zjednoczy wszystkich mieszkańców naszej gminy i przypomni nam, jak wielką wartością jest wolność i niezależność naszego narodu. Wszystkie szczegóły związane z programem obchodów znajdziecie Państwo na plakacie poniżej oraz plakatach i ulotkach znajdujących się na terenie całej gminy.
 
                                                                                                                             Wójt Gminy Świdnica
                                                                                                                                /-/ Adam Jaskulski
 
 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 2 listopada 2018r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I z dnia 2 listopada 2018 r.
w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Świdnica kadencji 2018 - 2023,
w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójta
wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 pażdziernika 2018 r.  -  link do BIP 

Załączniki

INFORMACJA o przyznaniu dofinansowania Gminie Świdnica na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica w 2018r.”

Gmina Świdnica informuje, że na podstawie złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica w 2018r.” finansowanego w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: „SYSTEM-Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych Część 1) usuwanie wyrobów zawierających azbest”, zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 6.806,79 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, stanowiącej 100% kosztów kwalifikowanych zadania. W trakcie realizacji zadania z terenu gminy w roku 2018 usunięto 1005 m2 wyrobów zawierających azbest, o łącznej masie 16 Mg.
Więcej informacji w BIP:

Informacja o planowanych wyłączeniach prądu - ENEA Operator sp. z o.o.

PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Zielona Góra
Obszar Świdnica
w dniach: 2018-11-20,
w godzinach: 20 lis 08:00 - 20 lis 16:00 miejscowości Świdnica ul. Brzoskwiniowa, Słoneczna Dolina, Wiśniowe Wzgórze

Zmiana organizacji ruchu w związku z obchodami DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

   W związku z organizowaną uroczystością DNIA NIEPODLEGŁOŚCI w Świdnicy w dniu 11 listopada 2018 r., w godzinach od 10:00 do 12:30 zostanie wyłączony z ruchu odcinek ul. Długiej, tj. od ZUK w Świdnicy do budynku Urzędu Gminy Świdnica.
   W związku z zamknięciem ul. Długiej zapewnione będą miejsca parkingowe na terenie Urzędu Gminy Świdnica oraz na terenie ZUK w Świdnicy.

Konsultacje społeczne dotyczące ochrony środowiska przed hałasem na drogach krajowych

Informujemy, że w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 13 listopada 2018r. o godzinie 11 w Sali Prasowej odbędzie sie spotkanie, na którym zostanie zaprezentowany projekt pn. Program ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków dróg krajowych województwa lubuskiego, na którym poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny. Więcej informacji.

Załączniki

Spotkanie w sprawie ekologicznych źródeł ciepła - Świdnica 28.11.2018 r.

1 2 3 4 5

Gdzie jesteśmy?

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 8:00-16:00
wt.- pt. 7:00-15:00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej