Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Środa, 26 Lipiec 2017 Imieniny: Anny i Mirosławy
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
25.07.2017
W najbliższą niedzielę, tj. 28 lipca, w letnickim Zborze rozpocznie się pierwszy w tym roku koncert ze znanego już naszym mieszkańcom cyklu koncertów muzyki dawnej Przedsionek Raju 2017. Na terenie naszej gminy odbędą się cztery koncerty:

- 28 lipca 2017, Zbór w Letnicy, wykonawcy: zespół barokowy Kore

- 30 lipca 2017, Zbór w Letnicy, wykonawczyni: Jesenka Balic Zunic (violoncello da spalla)

- 8 sierpnia 2017, Muzeum Archeologiczne w Świdnicy, wykonawczyni: Corina Marti (klawesyn)

- 12 sierpnia 2017, Zbór w Letnicy, wykonawcy: Marianna Henriksson (klawesyn), zespół barokowy Kore

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w tych niezwykłych koncertach.

 

                                    

19.07.2017
W związku z ogłoszonymi naborami wniosków Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Między Odrą a Bobrem" organizuje dyżury konsultacyjne oraz doradcze na terenie objętym LSR.
Zapraszamy na spotkanie 25 lipca w godzinach 10:00-12:00 w Urzędzie Gminy, ul. Długa 38.
21.07.2017
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r, poz. 446 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję  XXXVIII  sesję  Rady  Gminy Świdnica, która odbędzie się w  dniu 27 lipca 2017r. (czwartek) o godz. 8.00  w Urzędzie Gminy  Świdnica przy ul. Długiej Nr 38.
 
Proponowany porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Świdnica:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Świdnica z dnia 29.06.2017r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie:
 6.1.ogłoszenia tekstu jednolitego programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami
       pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
       24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.;
 6.2.zaliczenia odcinka drogi gminnej - ul. Rumiankowej w Świdnicy do kategorii 
 dróg gminnych;
 6.3.zatwierdzenia aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Świdnica
 na lata 2010 - 2020;
  6.4. zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2017;
  6.5. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2017-2028.
7. Zamknięcie obrad.
 

Załączniki

22.07.2017
Z powodu awarii pompy głębinowej na ujęciu wody w Drzonowie jutro tj. 23.07 od 5 do 12 moga wystapić utrudnienia w dostawie wody dla miejscowości Drzonow, Buchalow Radomia i Orzewo.
19.07.2017
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem zaprasza na szkolenia w ramach trwających naborów wniosków.
Szkolenie odbędzie się 3 sierpnia o godzinie 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, ul. Ogrodowa 37 
 
Wszystkie informacje na stronie  http://www.miedzyodraabobrem.pl/ , 
 
1 2 3 4 ...5