Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Wtorek, 16 Styczeń 2018 Imieniny: Marcelego i Włodzimierza
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
15.01.2018
   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz 26 zagrała wczoraj we wszystkich miastach, miasteczkach i wsiach Polski, nie zabrakło jej również w naszej Świdnicy. Wśród wydarzeń towarzyszących zbiórce pieniędzy na leczenie noworodków tradycyjnie odbył się bieg „Policz się z cukrzycą” oraz licytacja przedmiotów ofiarowanych przez mieszkańców gminy oraz instytucje współpracujące ze świdnickim sztabem WOŚP, z których sprzedaży środki zasiliły konto WOŚP. Wolontariusze i organizatorzy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrali w sumie wczoraj rekordową kwotę 46 331 zł, czego im serdecznie gratulujemy. Swój wkład w licytację miał również Wójt Gminy Świdnica, pan Adam Jaskulski, który ofiarował bon „Godzina w fotelu Wójta” dla osoby, która chciałaby się zmierzyć z obowiązkami Wójta Gminy Świdnica i przez godzinę, a może nawet dłużej, stać się doradcą w podejmowanych decyzjach. Mamy nadzieję, że osoba, do której trafił bon spędzi niezapomniane chwile w Urzędzie Gminy w Świdnicy.
 
                                                      
15.01.2018
Gminny Ośrodek Kultury wraz z Gminną Biblioteką Publiczną zapraszają seniorów na podwieczorki z pasjami. Będą to cykliczne spotkania, na których będzie się rozmawiać o seniorach i działać na rzecz seniorów. Spotkania te będą odbywać się raz w miesiącu w Gminnej Bibliotece Publicznej przy ul. Długiej 25. Najbliższe spotkanie już 18 stycznia 2018 r. o godz. 17:00. Wstęp wolny.
 
                                             
15.01.2018
   Magia, iluzja, show już w styczniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy. Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzinami na występ iluzjonisty TRISTO. Niesamowita przygoda, magiczne chwile, niezapomniane wrażenia gwarantowane. Przedstawienie odbędzie się 22 stycznia o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy przy ul. Ogrodowej 37. Wstęp wolny.

   W tym dniu odbędzie się również rozstrzygniecie konkursu plastycznego organizowanego przez GOK i Urząd Gminy Świdnica. Laureaci konkursu otrzymają nagrody, a wszystkie dzieci biorące udział w konkursie będą mogły podziwiać swoje pracy na wystawie „Plastyczna przygoda z babcią i dziadkiem”.
 
        
 

Zdjęcia udostępnione przez Iluzjonistę TRISTO.
15.01.2018
   Wraz z początkiem roku kalendarzowego w Gminie Świdnica funkcjonować zaczął, uchwalony w połowie grudnia 2017r., roczny Program współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi. Na przełomie stycznia i lutego ogłoszony zostanie konkurs ofert, w którym organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o wsparcie lub powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie lub całkowite sfinansowanie ich realizacji.

   W roku ubiegłym do Urzędu Gminy w Świdnicy wypłynęły łącznie 32 oferty na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Świdnica w roku 2017, z czego po wnikliwej analizie przez Komisję oceniającą oraz Wójta Gminy, środki finansowe zostały przyznane na realizację 26 zadań. Zadania te obejmowały ochronę i promocję zdrowia, działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, kulturę i sztukę, ekologię, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej.

   Zdaniem Przewodniczącego Rady Gminy i skarbnika jednego ze stowarzyszeń aktywnie działających na terenie gminy, pana Eliasza Madeja, warto podkreślić, że „samorząd lokalny  poprzez przyjęcie programu współpracy w formie uchwały, stwarza warunki  dla prawidłowego  funkcjonowania  na terenie Gminy stowarzyszeniom  i organizacjom  pozarządowym. Realizując uaktualniany corocznie  program,  stowarzyszenia  mają możliwość zaprezentowania swojej  statutowej działalności  mieszkańcom  Gminy oraz  szerokiego promowania  swoimi działaniami istotnych lokalnych zasobów ludzkich i  walorów turystycznych. Program współpracy spełnia również rolę swego rodzaju koordynatora dla wszelkich istotnych działań priorytetowych dla Gminy realizowanych przez organizacje niedziałające w celu osiągania zysku, które swoją działalność realizują głównie poprzez swoich członków.”

   Obserwując wzrastającą liczbę składanych ofert w ostatnich latach, wyraźnie widać aktywizację społeczności lokalnej oraz coraz lepszą współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych, co bezpośrednio przekłada się na większy komfort życia mieszkańców oraz integrację wspólnot lokalnych.

   Uchwała nr XLIV/266/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu  współpracy Gminy  Świdnica z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie na 2018 r.
15.01.2018
   29 grudnia 2017 r. odbyła się XLV sesja Rady Gminy Świdnica, podczas której radni jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową na 2018r. Przyjęta pod koniec grudnia uchwała zakłada dochody budżetowe w wysokości 32 milionów złotych.  Wydatki zaplanowano na 37 milionów złotych. Budżet na 2018 r. jest zdecydowanie budżetem proinwestycyjnym, gdyż wydatki na inwestycje wynoszą aż 9 mln zł. Przewidziany został szereg dużych inwestycji.

   Wśród kluczowych inwestycji możemy wyróżnić przebudowę osiedlowych dróg w Świdnicy, modernizację stacji uzdatniania wody w Drzonowie, budowę Gminnego Ośrodka Kultury  oraz budowę nowej sieci wodociągowej do Wilkanowa (koszt do 2 mln zł).
Kluczowe inwestycje z udziałem środków unijnych to wdrożenie e-usług w Urzędzie Gminy oraz gminnych jednostkach organizacyjnych, kompleksowe uzbrojenie stref inwestycyjnych w miejscowości Piaski i Letnica oraz  modernizację oczyszczalni ścieków w Świdnicy.

   W roku 2018 kontynuowane będą również tzw. inwestycje miękkie, które są kontynuacją polityki prospołecznej z lat ubiegłych, w tym między innymi programy aktywizacji społeczno-zawodowej, profilaktyki zdrowia, gminny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, projekty oświatowe, kulturalne, programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, fundusz sołecki oraz stypendia socjalne i naukowe.

   Rok 2018 z pewnością zapowiada się pracowicie, a pierwsze efekty planowanych inwestycji powinny być widoczne już w pierwszej połowie roku.
         
 
 
1 2 3 4 ...5