Wersja wysokokontrastowa
BIP
Dziś jest: Wtorek, 30 Maj 2017 Imieniny: Feliksa i Ferdynanda
Wersja wysokokontrastowa
A A A
 
29.05.2017

Wójt Gminy Świdnica zaprasza 1 czerwca na Ekopiknik - imprezę plenerową dla dzieci, zorganizowaną z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, która odbędzie się na terenie Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie, a poświęcona jest tematyce segregacji odpadów. Wydarzenie to dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. W trakcie pikniku odbędą się liczne warsztaty i konkursy dla dzieci oraz spektakl lalkowy pt. "Teatralne przygody kapitana Planety". Dzieci będą miały okazję również wysłuchać ciekawej prelekcji  dotyczącej znaczenia segregacji śmieci. Serdecznie zapraszamy!

 
                                              
25.05.2017
Z wielką przyjemnością i dumą chcielibyśmy Państwa poinformować, że 22 maja br., Wójt Gminy Świdnica odebrał dyplom przyznany przez Fundację Evidence Institute za III miejsce w rankingu „Miejsca sprzyjające edukacji 2017” w kategorii gmin poniżej 20 tys. mieszkańców. Celem rankingu jest wskazanie tych samorządów, gdzie edukacja jest na najwyższym poziomie i co ważne, opiera się on o ogólnodostępne dane. Do oszacowania głównych wyników rankingu wykorzystano dane dotyczące dostępności edukacji przedszkolnej oraz wyniki egzaminów zewnętrznych (szóstoklasistów oraz gimnazjalistów). Wykorzystano także informacje dotyczące charakterystyk jednostek samorządu terytorialnego (liczba ludności, stopa bezrobocia oraz dochody własne gmin w przeliczeniu na mieszkańca).
 
Nasza Gmina zajęła wysokie III miejsce, zaraz po dwóch podwarszawskich samorządach (Podkowa Leśna, Michałowice), co jasno pokazuje, że nie tylko budżet na oświatę jest najważniejszy, ale również ścisła współpraca samorządu ze szkołami, rodzicami i uczniami. Tą tezę potwierdzają również słowa autorów rankingu: „Najmniejsze gminy w Polsce to zarówno liderzy jak i outsiderzy naszego rankingu. Pokazuje to, że w niewielkiej gminie, gdzie zazwyczaj jest jedno gimnazjum i jedna większa lub kilka małych szkół podstawowych, można osiągnąć sukces edukacyjny, o ile współpraca między władzami gminy i szkołą układa się dobrze, a w szkole pracuje grupa oddanych pedagogów. Takie są z pewnością gminy-liderzy naszego rankingu. (…) W samorządach tych problemy rozwiązuje się wspólnie, widząc w szkołach najważniejsze miejsce lokalnej aktywności.”
 

Wizualizacja wyników rankingu „Miejsca sprzyjające edukacji 2017”.

 

 

                                                                    

25.05.2017
19 maja br., na uroczystej gali  „Polska Przedsiębiorczość 2017” w Warszawie, Wójt Gminy Świdnica Adam Jaskulski został uhonorowany statuetką Orła Polskiego Samorządu, a Gmina Świdnica tytułem „Gmina Roku 2017” w kategorii gmina wiejska.
 

Ogólnopolski Plebiscyt Orły Polskiego Samorządu od ponad dekady promuje samorządy i buduje ich pozytywny wizerunek, a także umacnia pozycję gmin podnoszących standard życia mieszkańców oraz wykazujących otwartość i przychylność we współpracy z inwestorami i przedsiębiorcami. Celem Plebiscytu jest budowanie i umacnianie pozycji samorządów pod kątem ich konkurencyjności oraz tworzenia korzystnych warunków rozwoju dla społeczności lokalnej. Tytuł „Gmina Roku” przyznawany jest gminom, które inwestują w swój rozwój, dbają o poprawę infrastruktury, a także wspierają rozwój przedsiębiorczości oraz efektywnie wykorzystują środki unijne podnosząc tym samym jakość życia swoich mieszkańców.

 

 

                                                   

 

25.05.2017
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r, poz. 446 z późn. zm.) i § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję  XXXVI sesję  Rady  Gminy Świdnica, która odbędzie się w  dniu 31 maja 2017r. (środa) o godz. 13.00  w Gminnym Ośrodku Kultury w  Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37.
 
Proponowany porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy Świdnica:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy z dnia  26 kwietnia 2017r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
   7.1.odwołania Skarbnika Gminy Świdnica;    
   7.2.powołania Skarbnika Gminy Świdnica;
   7.3.przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego–obręb Letnica, gmina Świdnica;
   7.4.zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2017.
8. Zamknięcie obrad.

Załączniki

22.05.2017
Zachęceni dużą popularnością poprzednich rajdów, po raz kolejny zapraszamy Państwa na Motopiknik, który rozpocznie się w Świdnicy 28 maja 2017r. o godzinie 10.00. Tradycyjnie grę rozpoczniemy przy Zalewie Świdnickim, a skończymy w Ośrodku Sportu i Rekreacji Bunkier również w Świdnicy, gdzie następnie uhonorujemy zwycięzców oraz wspólnie pobiesiadujemy. Zapisy drużyn biorących udział w pikniku trwają do 26 maja. Prosimy pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń! Zapraszamy!
 
Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem tel. 68 327 31 15 wew. 144 lub mailowo pod adresem m.kostrzewa@swidnica.zgora.pl
 
 
                                             

Załączniki

22.05.2017

Załączniki

1 2 3 4 ...5