Gmina Świdnica
Aktualności
26.07.2018

            W związku ze zmianą przepisów dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy informuje, że zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody do spożycia,  od stycznia 2018 r. wszystkie zakłady wodociągowe  zobligowane są do badania dodatkowego parametru jakości wody (ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72 h). Wcześniej parametr ten nie był nigdy badany. Oznacza to, że w/w mikroorganizmy mogły występować w wodzie dostarczanej konsumentom, ale z uwagi na brak badania tego parametru zarówno dostawca, jak i odbiorca wody nie miał wiedzy na temat ilości ogólnej liczby mikroorganizmów występującej w wodzie;  przyczynę ich występowania w systemie dystrybucji wody trudno jest ustalić.

            Obecne analizy jakości wody wskazują, że mikroorganizmy te w wodzie występują, co nakłada dodatkowe obowiązki na zakłady wodociągowe (intensywne płukanie lub dezynfekcja sieci wodociągowej, w zależności od ilości występujących mikroorganizmów). Do czasu całkowitej likwidacji tego czynnika SANEPID wydaje decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia. W trakcie dezynfekcji może wystąpić odczuwalne pogorszenie jakości wody, ale jej spożycie nie ma wpływu na stan zdrowia ludzi.

            Mikroorganizmy, o których mowa, to bakterie oznaczane w temperaturze 22°C po 72 h. Są to organizmy bardzo rozpowszechnione, z  reguły występujące w wodach lub w glebie. Część z tych bakterii wspomaga procesy uzdatniania wody zarówno powierzchniowej jak i podziemnej (procesy wspomagane przez te bakterie to m.in. usuwanie azotu amonowego z wody, usuwanie (utlenianie) manganu, żelaza, siarczków z wody podziemnej, utlenianie materii organicznej do dwutlenku węgla).

            Bakterie te żyją w niskich temperaturach, tzn. giną poniżej temperatury 0°C  i powyżej 30°C, natomiast najlepiej rozwijają się w temperaturze 15°C. Dla ludzi drobnoustroje te nie stanowią poważnego zagrożenia, gdyż nie przeżyją w ludzkim ciele, z uwagi na wyższą temperaturę ciała.

            Dla ostrożności jednak należy przestrzegać zaleceń służb SANEPID-u.

« powrót
Copyright © 2010